Актуальна практика Верховного Суду з розгляду корпоративних спорів

Суддя КГС ВС Ганна Вронська поділилася актуальною практикою Верховного Суду з розгляду корпоративних спорів. Про це повідомила прес-служба ВС.

    Рішення загальних зборів учасників товариства про збільшення статутного капіталу без врахування на засадах пропорційності часток усіх учасників, що фактично призводить до зменшення часток окремих учасників, не відповідають законодавству, принципу верховенства права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Така правова позиція була проілюстрована постановами КГС ВС у справах № 918/92/17, № 905/1134/19.

    Нормами чинного законодавства України не заборонено загальним зборам учасників товариства ухвалювати рішення про встановлення нових (інших) строків, розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів до статутного капіталу товариства порівняно з тими, які були визначені раніше і не виконані жодним з учасників (постанова у справі № 912/3551/19).

Хочете економити час на перевірці договорів? Скористайтесь функціоналом CONTRACTUM у LIGA360. Помилки в нумерації, реквізитах, структурі відобразяться автоматично. А ще тут можна швидко звірити суми й перевірити ризики щодо сторін. Оцініть переваги замовивши тестовий доступ.

    Сплата акціонеру дивідендів, щодо виплати яких було ухвалено рішення загальними зборами товариства, надає акціонеру, на користь якого таке рішення ухвалено, «законне очікування», що йому будуть виплачені такі дивіденди. Невиплата товариством таких дивідендів акціонеру прирівнюється до порушення права останнього на мирне володіння майном (рішення ЄСПЛ у справах «Брумареску проти Румунії», «Пономарьов проти України», «Агрокомплекс проти України»). Відповідна правова позиція відображена в постанові КГС ВС у справі № 910/13193/19.

    Правові наслідки невнесення відповідних відомостей щодо змін у складі учасників товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і громадських формувань стосуються правовідносин у спорі юридичної особи з третіми особами. Натомість у ч. 5 ст. 89 ЦК передбачено, що юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін. Така правова позиція була викладена у постанові КГС ВС у справі № 911/1149/19.

Не втрачайте важливу інформацію в кризових ситуаціях! Будьте в курсі розкладу судових засідань та завантаженості суддів. Відстежуйте судові справи за контрагентами, аналізуйте правові позиції та судові рішення з понад 90 млн. Формуйте власну сильну позицію із системою аналізу судових рішень VERDICTUM. Отримайте тестовий доступ за посиланням.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *