Врегульовані правила доступу до інфраструктури кабельної каналізації

Кабмін встановив загальні правила здійснення доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, що належить власникам (володільцям), які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, іншим суб’єктам господарювання (операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам) для власних потреб.

Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку затверджені постановою Кабміну від 4 квітня 2018 № 253.

Доступ до інфраструктури кабельної каналізації надається за письмовим запитом замовника. У разі позитивної відповіді на запит, власник розробляє і надає замовнику технічні умови і відомості про осіб, що мають право від імені власника кабельної каналізації електрозв’язку погоджувати проектну документацію по доступу. Послуги з розробки і видачі технічних умов платні. Якщо замовник сплатив, але зі своєї вини не отримав технічні умови впродовж 6 місяців з дня оплати, такі технічні умови вважаються такими, що втратили силу.

Проектна документація повинна розроблятися відповідно до виданих технічних умов і відповідати вимогам норм і стандартів у сфері телекомунікацій.

Після отримання погодженої проектної документації замовник направляє письмове звернення власнику з пропозицією про укладення договору по доступу. Власник розглядає надані документи і приймає рішення про укладення договору, про що в строк, що не перевищує 15 робочих днів, повідомляє замовника.

Допуск до інфраструктури кабельної каналізації надається відповідно до умов, визначених у договорі.

За наданий доступ до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку замовник здійснює оплату за договором по доступу відповідно до методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, який затверджується НКРЗІ.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *