Встановлення підробки відтисків печаток і штампів традиційними методами

Для успішного проведення огляду і дослідження відбитків печаток і штампів необхідно знати ознаки властиві справжнім печаткам і штампам. Документи скріпляються за допомогою відбитків гумових (каучукових) печаток, які зафарбовані мастикою, або металевими, які використовуються для нанесення як рельєфних, так і забарвлених відбитків; штампи використовуються або в якості знаку посвідчення (кутовий штамп), службових поміток (штамп реєстрації і т.ін.). Печатки бувають гербові (на них є зображення державного герба, виконане у відповідності з описом, який міститься у конституції держави[1]) і прості. Гербові печатки і багато простих виготовляються круглої форми. Прості печатки можуть мати і іншу форму.

В круглих печатках по периферії розміщуються звичайно дві концентричних окружності на деякій відстані одна від іншої, між ними розміщують текст, кінець і початок тексту позначають зірочками. Лінія рядка тексту являє собою правильну окружність, при цьому осі всіх пересікаються в одній точці – центрі кола печатки. Текст печаток, які виготовляються в майстернях, перевіряється коректорами і не може містити граматичних помилок.

Підробка відбитків печаток і штампів здійснюється способами, які можна розділити на дві групи: створення самостійного відбитка, аналогічного справжньому і копіювання, перенесення справжнього відбитка на документ, що підроблюється [7]. Відомі випадки, коли виготовляється підробні відбитки, несхожі на жодні із існуючі – при цьому підробка обмежується наданням документу “офіційного” вигляду.

Найбільш розповсюдженими традиційними способами підробки печаток і штампів є малювання печатки чи штампу на самому документі, виготовлення підробленого кліше, копіювання відбитку печатки чи штампа зі справжнього документа [9]. Насьогодні для підробки відтисків печаток широко використовується комп’ютерна техніка, про що буде сказано далі.

Одним з різновидів малювання печатки на документі є домальовування частини відбитку печатки на пізніше переклеєній фотографії.

Виготовлення підроблених документів може бути поєднано з використанням справжніх відбитків печаток чи штампів. У цих випадках або виводиться початковий текст документа, або використовується викрадений чистий бланк установи, на якому заздалегідь було поставлено печатку. Про це свідчить невідповідність зношення паперу даті виготовлення документа, сліди знищення початкового тексту незвичність розташування тексту в просторі, який було обмежено відбитком печатки, розміщення тексту зверху відбитка печатки, наявність розпливів чорнил в місцях старих складок документа тощо [11]. Спостереження документа в інфрачервоних променях може дати позитивні результати для встановлення наявності підробки як підпису, так і відбитка печатки (штампа).

Такі основні ознаки традиційних видів і способів підробки можуть бути встановлені  слідчим проведенні попереднього дослідження документів з метою встановлення в них доказової інформації [7]. Вразі виявлення ознак підробки, слідчий має призначити експертизу, яку проводить експерт з використанням криміналістичної техніки і засобів.При цих дослідженнях ставляться наступні задачі: виявлення недостатньо розбірливих відбитків, встановлення, чи виконаний досліджуваний відбиток даною печаткою (штампом), виявлення підробки відбитка і встановлення способу, яким виконана ця підробка.

Ідентифікація печатки (штампа), тобто, встановлення, чи виконаний досліджуваний відбиток визначеною печаткою або штампом, здійснюється за допомогою порівняльного дослідження відбитка зі зразками печатки (штампа), яким він був приблизно виконаний [5].

При призначенні експертизи слідчий або суд направляє експертові, одночасно з запідозреними документами, що підлягають ідентифікації, печатку або штамп, а при неможливості представити такі – зразки відбитків цієї печатки або штампа.

Одночасно з представленням зразків доцільно повідомити експертові відомості про час і місце виготовлення даної печатки або штампа, умови збереження і користування ними, а також, якщо сама печатка або штамп не

висилається експертові, дані про результати їх слідчого огляду: ступеня  зношеності, забруднення і наявних дефектів [9].

Таким чином, ознаками справжньої печатки будуть: суворо геометрична форма відбитка печатки; стандартність шрифту; однаковий розмір інтервалів; радіальне розташування букв (в круглих печатках); належне зображення герба.

 

Поделиться

2 thoughts on “Встановлення підробки відтисків печаток і штампів традиційними методами

 • 14.11.2019 в 14:06
  Permalink

  Как потделовали так и будут дальше потделооватт.

  Ответ
 • 14.11.2019 в 14:06
  Permalink

  Как потделовали так и будут дальше потделооватт. Хотя кто его знает

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *