Дефініція поняття «банкрутство» та його принципи

Якщо звертатися до законодавчої бази, то обов’язковим буде навести визначення поняття банкрутства саме з Кодексу України з процедур банкрутства, банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури [3]

За Господарським кодексом України «банкрутство» – це нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури [2].

Також Т.Є. Воронкова трактує банкрутство як міру економічної та юридичної відповідальності господарюючого суб’єкта, що виражена в припиненні його господарсько–фінансової діяльності за рішенням суду, у зв’язку з нездатністю задовольнити визнані правомірними вимоги кредиторів і виконати зобов’язання перед бюджетом через перевищення заборгованості над вартістю його майна [6]. В свою чергу О.С. Суріна зазначає таку думку: банкрутство – одна з юридичних підстав ліквідації підприємства, яка виявляється у неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для цього термін пред’явлені йому кредиторами вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом. Важливим є те, що основною метою банкрутства виступає не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів через визнання боржника банкрутом [11].

На думку Н.М. Лазарєвої, банкрутство є унікальним правовим механізмом вирішення проблем заборгованості приватної особи шляхом визнання цієї особи неспроможною [8]. Г.О. Сукрушева та В.М. Папуцин на основі порівняння визначень у законодавчих актах та працях науковців дають власне визначення: банкрутство підприємства – це наслідок глибокої фінансової кризи підприємства, що приводить до відмови фінансувати основну поточну діяльність у зв’язку з відсутністю коштів, та відмова сплачувати за власними борговими зобов’язаннями, що є підставою для ліквідації підприємства [10].

Тобто розгляд справи про банкрутство потребує встановлення чітких принципів судочинства. На основі роботи В.В. Радзивілюк щодо права банкрутства можна виділити наступний перелік основних принципів:

 • принцип досудового оздоровлення неплатоспроможного суб’єкта;
 • принцип надання спроможності приватним боржникам поновити або реконструювати свою діяльність;
 • принцип захисту правової й адміністративної структур від наступного пришвидшеного ходу руйнування підприємства і виникнення спорів;
 • принцип реалізації відносин банкрутства (неспроможності) у певній процесуальній формі (у рамках провадження у справі про банкрутство);
 • принцип використання нормативно закріплених процедур банкрутства до неплатоспроможного боржника;
 • принцип впровадження та реалізації процедур банкрутства під контролем державних органів;
 • принцип відкриття провадження у справі про банкрутство при наявності необхідної та достатньої сукупності формальних та матеріально – правових фактів чітко визначених законодавчими приписами;
 • принцип наявності до боржника вимог декількох кредиторів або принцип збігу вимог кредиторів на майно боржника;
 • принцип рівномірного та розмірного задоволення вимог усіх кредиторів неспроможного боржника із належного йому майна;
 • принцип визначення більшості кредиторів не їх кількістю, а розміром їх вимог;
 • принцип обмеження правомочностей банкрута щодо належного йому майна та незалежного керування справами боржника;
 • принцип єдиного, неподільного об’єкту задоволення;
 • принцип задоволення вимог кредиторів лише у грошовій формі;
 • принцип усунення випадкових привілеїв одного кредитора перед іншими кредиторами боржника [9]. Кредитори наділяються можливістю здійснювати свої права у порядку, який визначений законом.

Таким чином, під банкрутством розуміється процедура, мета якої є реструктуризація боргів або часткове звільнення від них.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели
Top.Mail.RuАнализ сайта - PR-CY Rank Яндекс.Метрика