ДОСУДОВА ВИМОГА

______________________________________

(Найменування органу

місцевого самоврядування)

адреса: ______________________________,

телефон факс: _________,

ел. пошта: ___________________________

 

від ___________________________________

(Найменування або П.І.Б. заявника)

адреса: ______________________________,

телефон факс: _________,

ел. пошта: ___________________________

 

Представник заявника ______________

(П.І.Б.)

адреса: ______________________________,

телефон факс: _________,

ел. пошта: ___________________________

 

 

 

                                               ДОСУДОВА ВИМОГА

 

Я     , в особі     , доводжу до Вашого відома, що в будинку номер   по вулиці   в місті Кам’янське Дніпропетровської області відсутнє скління підвального приміщення. Так як моя квартира знаходиться на першому поверсі, то відповідно в результаті відсутності скла у вікні підвального приміщення і впливу низьких температур навколишнього середовища, температура також знижується і в моїй квартирі. В результаті чого збільшуються мої рахунки за електроопалення, що істотно впливає на мій бюджет. Всі зобов’язання перед Компанією мною виконуються в рамках договорів, і чинного законодавства.

 

Всі звернення в КП КРМ керуючу компанію з 23.03.2018 року, по теперішній час проігноровані.

 

Керуючись статями:  175.ЖКУ (Забезпечення збереження житлового фонду

Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації, службові особи зобов’язані дбати про схоронність житлового фонду та підвищення його благоустрою.)

 

ст176.ЖКУ (Обов’язки наймодавця по забезпеченню схоронності житлового фонду.

Наймодавець зобов’язаний своєчасно провадити ремонт жилих будинків, забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання будинків і жилих приміщень, належне утримання під’їздів, інших місць загального користування будинків і прибудинкової території. Такі ж обов’язки покладаються на житлово-будівельні кооперативи.

Капітальний ремонт жилих будинків, технічне обслуговування їх інженерного обладнання, а також поточний ремонт жилих приміщень, які зобов’язаний проводити наймодавець (житлово-будівельний кооператив), здійснюються відповідно до правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території, правил і норм технічної експлуатації житлового фонду.

Невиконання наймодавцем (житлово-будівельним кооперативом) обов’язків по ремонту жилого приміщення у випадках, викликаних невідкладною необхідністю, дає наймачеві жилого приміщення (члену житлово-будівельного кооперативу) право провести ремонт і стягнути з наймодавця (житлово-будівельного кооперативу) вартість ремонту або зарахувати її в рахунок квартирної плати (внесків на експлуатацію і ремонт будинку кооперативу)).

 

 

ст10.п1,п2,п3 Закону про захист прав споживача ( Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).

  1. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов’язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.

Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини, що залишилася, послуги або роботи.

  1. Якщо при виконанні роботи (наданні послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний термін для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений термін — розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.
  2. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право за своїм вибором вимагати:

безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;

відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;

відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;

реалізації інших прав, які передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або при її виконанні (надання), а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) — протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором)

 

Вимагаю! У 10 денний термін з моменту отримання даної вимоги провести:

 

1 Перерахунок оплати комунальних послуг з 23.03.2018 року до моменту отримання даної вимоги.

 

  1. Усунути причину відсутності скла в підвальному приміщенні. У разі невиконання цієї вимоги змушена буду звернутися до суду, для захисту своїх законних прав та інтересів, а також для задоволення моральної і матеріальної компенсації.

 

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *