Заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій: «Ми очікуємо, що нові правила змінять якість пропозиції на ринку, де часто зміст і назви заходів не збігаються»

Рада адвокатів України переглянула правила підвищення кваліфікації правників. Підставою стали освітні заходи, якість яких не відповідала очікуванням учасників. З метою забезпечення для адвокатів можливості підвищувати кваліфікацію належним чином, а також прагнучи спростити проце-дуру нарахування балів та звітування перед самоврядними органами, РАУ затвердила нову редакцію Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України. Про перспективи, очікувати яких фахівці мають підстави у зв’язку з новими правилами, розповів заступник головиНаціональної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, керуючий партнер юридичної фірми GOLAW Валентин ГВОЗДІЙ.

ДЖЕРЕЛО: Закон і Бізнес

Читайте статтю: Новели Правил адвокатської етики: зміст, значення та тлумачення

 «Адвокатів звільнено від обов’язку щорічного звітування перед органами самоврядування про підвищення кваліфікації»

— Рішенням РАУ №20 затверджено нову редакцію Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України. Які принципові відмінності цієї редакції від попередньої?

— Новий порядок підвищення кваліфікації адвокатів, який був прийнятий у лютому 2019 р., а вступив у дію з 1.04.2019, запроваджує принципово нову систему як для адвокатів, так і для органів адвокатського самоврядування та організацій, які мають право й можливості організовувати навчальні заходи. Можу без перебільшення назвати цей документ однією із системних реформ інституту адвокатури, яка відбулася з моменту прийняття профільного закону 2012 р. та повністю відповідає його положенням і професійним викликам, які ставить виключне право адвокатів на представництво в суді. Стратегічно цей крок демонструє, що адвокатура спроможна самостійно здійснювати реформування й адаптуватися до нових умов, не потребуючи для цього жодних законодавчих змін.

Найбільшою новелою порядку став принцип побудови системи підвищення кваліфікації. Запроваджуються нові ролі — адміністратора процесу підвищення кваліфікації, яким є Вища школа адвокатури, та оператора, яким є всі органи адвокатського самоврядування та будь-які сторонні структури, акредитовані адміністратором. Аби набути статусу стороннього оператора, заявники повинні пройти процедуру акредитації у ВША. Координаційний центр з надання правової допомоги, зважаючи на його соціальне призначення, акредитується без сплати організаційно-адміністративного внеску. Комерційні учасники ринку, які виявляють бажання підвищувати кваліфікацію адвокатів, такий внесок сплачують.  

— А є принципові зміни, на які варто звернути увагу адвокатам?

Адвокатів звільнено від обов’язку щорічного звітування перед органами адвокатського самоврядування про підвищення кваліфікації. Так, бали, нараховані за участь у навчальних заходах, генеруватимуться в електронному вигляді та вноситимуться до ЄРАУ на підставі узагальненої інформації за звітний рік.

Зважаючи на величезну кількість новацій, які містяться в цьому документі, поточний рік є перехідним. Сам порядок починає діяти з 1.04.2019. У рішенні РАУ №20 передбачено, що всі заходи, акредитовані Експертною радою з питань акредитації та сертифікації, щодо підвищення кваліфікації адвокатів при НААУ за чинним раніше порядком, проведення яких заплановано органами адвокатського самоврядування до 1.07.2019, можуть бути проведені, а отримані адвокатами залікові бали, сертифікати та інші документи, що підтверджують підвищення їх кваліфікації, здобуті до 1.07.2019, зараховуються як підвищення кваліфікації за відповідний період.

«Молоді адвокати значно більше часу присвячують відвідуванню заходів, форумів, конференцій»

— Від чого відштовхувалися розробники порядку, визначаючи кількість годин, які кожен правник має присвятити підвищенню кваліфікації?

— Кількість годин, які необхідно присвятити підвищенню кваліфікації впродовж року, не змінилася — 10 (1 бал 
прирівнюється до 1 год. навчання). Водночас підвищено вимоги до молодих адвокатів. Тим, хто лише перший рік у професії, необхідно пройти модульну програму «Молодий адвокат». Адвокатам у перші 3 роки практики потрібно отримувати 16 балів щороку. Зважаючи на динаміку змін у законодавстві, неможливо бути конкурентоспроможним професіоналом без постійного оновлення знань і поглибленого розуміння процесів, які впливають на адвокатську практику. Як показав досвід попередніх років, молоді адвокати значно більше часу присвячують відвідуванню заходів, форумів, конференцій тощо.

— Як набрати необхідну кількість годин? Час заходу має зазначатись у сертифікаті?

— У порядку визначено, що не менше від двох балів необхідно одержати за навчання з питань правил адвокатської етики та стандартів професії. Традиційно цю тематику висвітлюють на семінарах, які проводять ради адвокатів регіонів із залученням членів місцевих кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури та комітету НААУ з питань адвокатської етики, керівників Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Такі заходи проводять як у регіонах, так і у ВША в Києві, у тому числі у форматі вебінарів. Кількість балів завжди зазначалась у сертифікаті, цей стандарт зберігається.

Половина річної кількості балів має бути від участі в заходах, які проводять оператори підвищення кваліфікації в Україні. Тобто це щонайменше 5 або 8 балів, усе залежить від стажу.

«Навчання за професійними програмами не передбачає складання іспитів»

— Чи не викликало в адвокатів обурення зобов’язання проходити модульну програму «Молодий адвокат», адже на момент отримання свідоцтва вони склали іспит і пройшли стажування?

Модульна програма для молодих адвокатів є обов’язковою. І я не бачу жодних підстав для спротиву, адже це додаткова можливість здобути практичні знання та відшліфувати навички. Запит серед молоді на якісне навчання є. Саме після введення обов’язкових курсів для помічників адвокатів, стажистів ми й одержали безліч запитів на створення навчальних продуктів, які б допомогли краще адаптуватися до нової професії. Переконаний, що модульна програма ВША буде якісною та цікавою.

Хочу підкреслити, що навчання за професійними програмами не передбачає складання іспитів. Модулі можуть містити інструментарій для закріплення здобутих знань і не більше. Жодних оцінок як таких не виставлятимуть. Курси відбуватимуться із залученням викладачів та лідерів тих чи інших юридичних практик. Нагадаю, що постійне підвищення адвокатом кваліфікації є його обов’язком у всьому світі. Україна не є винятком. У законі запроваджено дисциплінарну відповідальність адвокатів за непідвищення кваліфікації.

— Для інших адвокатів час на підвищення кваліфікації становитиме 10 год. на рік. Як вирішуватиметься проблема відвідування, адже велика кількість адвокатів працює в невеликих містах, в яких не проходить достатньої кількості заходів. Чи будуть зобов’язані місцеві суб’єкти проведення подібних заходів ініціювати достатню їх кількість? Чи будуть відбуватися заходи он-лайн? Чи вистачить он-лайн-заходів на 16 чи 10 год.?

— Не думаю, що нові правила суттєво вплинуть на скорочення пропозиції на ринку освітніх послуг і проектів для адвокатів. Тобто вільний вибір виду підвищення кваліфікації (а це не лише семінари, тренінги тощо) та регіону, де відбуваються заходи, закріплений, і таке право буде забезпечене адвокатам. Наразі у ВША активно розвивається формат вебінарів, он-лайн-курсів, он-лайн-трансляцій, що взагалі прибирає проблему передання знань у регіони.

Інформування про ці заходи побудовано досить ефективно та включає сайти, адресні розсилки, соціальні мережі.

Повторю: половину річної кількості балів має забезпечувати участь у заходах, які проводять оператори підвищення кваліфікації в Україні. Інші бали можна отримати за рахунок опублікування наукових або науково-практичних статей у друкованих або електронних фахових та інших професійних виданнях в Україні та за кордоном, видання монографій, підручників, посібників тощо. Тобто передбачена досить різнопланова освітня й наукова діяльність.

«Адвокату на вибір пропонуються теми, і він обирає ті, які його цікавлять»

— Чи буде спеціалізація адвоката впливати на вибір потрібного заходу? Чи зараховуватимуться, скажімо, адвокатові, який працює в кримінальному процесі, семінари з господарського права?

— Формальних вимог до спеціалізації в порядку, як і в законодавстві України, не передбачено, і це логічно. Адвокату на вибір пропонуються теми, і він обирає ті, які його цікавлять. Навчання може або збігатися з його практичною спеціалізацією, або бути відмінним. Це питання особистих пріоритетів і бачення розвитку власної кар’єри.

— Скільки країн налічує меморандум ССВЕ «Про взаємне визнання транскордонного підвищення кваліфікації адвокатів»?

— НААУ приєдналася до цього меморандуму в лютому 2017 р. На той момент його сторонами були 45 організацій з країн Європейського Союзу, Грузії, Молдови, Вірменії та Ізраїлю. Це дуже важливий документ, який передбачає взаємне визнання академічних годин або балів підвищення кваліфікації, що були отримані на заходах, проведених в інших країнах — членах організації. ССВЕ — найбільша європейська професійна організація адвокатів, у якій понад 1 млн членів. По суті, цей документ інтегрує українську адвокатську спільноту в загальноєвропейський простір професійної освіти для юристів. Ідеться про дуже масштабні можливості здобути знання в будь-якій європейській країні, і це визнається за формальними вимогами і попередньої редакції, і нового порядку підвищення кваліфікації адвокатів в Україні.

«Розроблення системи автоматизації, а також обов’язок контролю якості процесу вимагає значних ресурсів»

— Хто й на яких умовах, окрім сплати внеску, може стати стороннім оператором з підвищення кваліфікації? І, до слова, чому внесок у розмірі саме 50 мінімальних заробітних плат?

— Розмір такого внеску є економічно обґрунтованим, оскільки розроблення й підтримка системи автоматизації, а також обов’язок контролю якості процесу організації підвищення кваліфікації по всій Україні вимагає значних ресурсів. Ми не маємо права перекласти такі витрати на плечі адвокатів. Крім того, у результаті відсутності такої системи на ринку підвищення кваліфікації адвокатів з’явилися недобросовісні учасники, які замість реального навчання продавали повітря. До якості організації процесу підвищення кваліфікації адвокатів теж є питання.

Через ці та інші причини виникла необхідність в акредитації сторонніх операторів підвищення кваліфікації. Провести 4-годинний вебінар із сумнівною темою відповідно до оновленого порядку вже не вийде. Оператор підвищення кваліфікації адвокатів має заявити про свою серйозність, у тому числі й сплатою організаційного внеску на рівні 50 м.з.п. І такі організації повинні мати лекторських склад, приміщення для проведення заходів, методологічну базу, плани заходів. Можливо, здається, що це велика кількість вимог до тих, хто бажає підвищувати кваліфікацію адвокатів. Однак хочу запевнити, що від цього епредусім користь має бути для адвоката.

— Які результати сподіваються отримати автори нової редакції від її впровадження найближчим часом?

Перша мета — забезпечити для адвокатів зручний сучасний сервіс, який дозволить отримати якісні нові теоретичні та практичні знання й не думати про бали, сертифікати тощо. Тобто встановлюється нова управлінська система. Ми очікуємо, що нові правила також змінять якість пропозиції на ринку, де дуже часто зміст і красиві назви певних заходів не зовсім збігаються, якщо бути чесним. Іншої мети, ніж створити можливості для підвищення професійного рівня адвокатської спільноти, ми перед собою не ставили. Не забуваймо, що від кваліфікації адвокатів залежить ефективність захисту прав і законних інтересів громадян. 

Автор: ТАМАРА ВОЛІНА

Згадайте новину: Суд визнав законним встановлення плати за розгляд скарг адвокатів

Источник

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели
Top.Mail.RuАнализ сайта - PR-CY Rank Яндекс.Метрика