Зразок звернення в керуючу компанію

                                               Заява

Ми мешканці будинку 152 по вулиці Горького, розташованого в місті Кам’янське, Дніпропетровської області. Доводимо до вашого відома, що у нашому під’їзді № 7. Довгий час не проводився ремонт. Стан лестнічніх майданчиків дуже жахливий. Стіни вимагають фарбування і дрібного ремонту. Також козирок нашого під’їзду вимагає перекриття руберойдом. Так як при поганих погодних умов все метеосадкі у вигляді вологи потрапляють в під’їзд і на сходові майданчики, чим завдають шкоди і негативно впливають на основу будинку. Так як нами було зроблено письмове звернення в керуючу компанію під номером * КО-С-6673 * від 10.09.2018 року та проігноровано керівництвом керуючої компанії.

Повідомляємо вам що згідно законодавства про звернення громадян. а саме

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка звернення особі. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненнях, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян.

Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

Стаття 25. Відшкодування шкоди громадянинові в зв’язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги.

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов’язані з поданням і розглядом скарги, обгрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди в грошовому виразі визначається судом.

Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи зобов’язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

Керуючись статями:  175.ЖКУ (Забезпечення збереження житлового фонду

Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації, службові особи зобов’язані дбати про схоронність житлового фонду та підвищення його благоустрою.)

ст176.ЖКУ (Обов’язки наймодавця по забезпеченню схоронності житлового фонду.

Наймодавець зобов’язаний своєчасно провадити ремонт жилих будинків, забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання будинків і жилих приміщень, належне утримання під’їздів, інших місць загального користування будинків і прибудинкової території. Такі ж обов’язки покладаються на житлово-будівельні кооперативи.

Капітальний ремонт жилих будинків, технічне обслуговування їх інженерного обладнання, а також поточний ремонт жилих приміщень, які зобов’язаний проводити наймодавець (житлово-будівельний кооператив), здійснюються відповідно до правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території, правил і норм технічної експлуатації житлового фонду.

Невиконання наймодавцем (житлово-будівельним кооперативом) обов’язків по ремонту жилого приміщення у випадках, викликаних невідкладною необхідністю, дає наймачеві жилого приміщення (члену житлово-будівельного кооперативу) право провести ремонт і стягнути з наймодавця (житлово-будівельного кооперативу) вартість ремонту або зарахувати її в рахунок квартирної плати (внесків на експлуатацію і ремонт будинку кооперативу)).

ст10.п1,п2,п3 Закону про захист прав споживача ( Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).

  1. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов’язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.

Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини, що залишилася, послуги або роботи.

  1. Якщо при виконанні роботи (наданні послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний термін для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений термін — розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.
  2. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право за своїм вибором вимагати:

безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;

відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;

відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;

реалізації інших прав, які передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або при її виконанні (надання), а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) — протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором)

Якщо керівництвом керуючої компанії не будуть вжиті заходи для усунення даних проблем, то ми будемо змушені звернутися до суду, для захисту своїх прав та інтересів і з метою покарати винних у даній недбалості.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели
Top.Mail.RuАнализ сайта - PR-CY Rank Яндекс.Метрика