Ключевые аспекты Закона Украины об осуществлении контроля в сфере хозяйственной деятельности

Як відомо, 14 травня 2019 року Шостий апеляційний адмінсуд м. Києва своїм рішенням скасував постанову №295, якою регулювався порядок проведення виїзних перевірок та інспекційних відвідувань Держпраці. Таким чином, на сьогодні Держпраці має право проводити перевірки в межах загального порядку, визначеного Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», від 05.04.2007 р. № 877-V.

Отже, розглянемо ключові моменти цього Закону:

  Здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання заборонено.
  Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  Органи державного нагляду (контролю) та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу засобами аудіо- та відеотехніки.
  Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.
  Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання — юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником.
  Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання).
  Під час та після здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію суб’єкта господарювання.
  При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів (Держпраці поки його не затвердив).
  Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.
  Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за 10-ть днів до дня здійснення цього заходу (рекомендований лист та/або електронна пошта, особисте вручення).
  Строк здійснення планового заходу не може перевищувати 10-ти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – 5-ти робочих днів. Для позапланових заходів – не може перевищувати 10-ти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – 2-х робочих днів.  Продовження строку заходу – не допускається!
  Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання направлення та службове посвідчення, надати суб’єкту господарювання копію направлення.
  По результатам заходу складається акт та припис (протягом 5-ти робочих днів після заходу) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу. У випадку наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва, реалізації продукції, надання послуги тощо – подається відповідний позов до адміністративного суду.

Підставами для здійснення позапланових заходів є:

  подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
  виявлення та підтвердження недостовірності даних у документі обов’язкової звітності;
  перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу;
  звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю тощо, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).
  неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
  доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями;
  настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

У разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк припису – фінансові та адміністративні санкції, заходи реагування до суб’єкта господарювання, його посадових осіб не застосовуються!

Коли можна не допустити перевіряючих:

  якщо в перевіряючих відсутні службові посвідчення та направлення (разом з копією), оформлені відповідно до вимог законодавства;
  Неодержання повідомлення про здійснення планового заходу або ненадання копії погодження Міністерства соціальної політики на здійснення позапланового заходу;
  якщо строк проведення заходу перевищує строки, що передбачені Законом №877;
  Порушені вимоги щодо періодичності проведення контролюючих заходів (високий ступінь ризику від провадження господарської діяльності — не частіше 1 разу на 2 роки; середній – не частіше 1 разу на 3 року; незначний – не частіше 1 разу на 5 років).
  Перевіряючі не внесли запис про здійснення заходу до журналу реєстрації заходів;
  У разі здійснення повторного позапланового заходу контролю за тим самим фактом.

Таким чином, застерігаємо бізнес бути уважним, знати свої права та за необхідності залучати кваліфікованих адвокатів для захисту своїх інтересів та супроводу перевірок.

Група компаній

KVADRA INVEST

 

 

Мораторий на проверки 2019: болезненный вопрос

Источник

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели
Top.Mail.RuАнализ сайта - PR-CY Rank Яндекс.Метрика