Принят Закон «О защите персональных данных». Комментарий ЮФ Magisters

Специальный Закон, которым регулируется сфера использования персональных данных (то есть данных, по которым можно идентифицировать лицо) принят парламентом.

Этот закон распространяется на всех владельцев и распорядителей персональных данных, кроме физлиц, создающих базы данных для личных нужд, журналистов при осуществлении ими профессиональных обязанностей, творческих деятелей при осуществлении творческой деятельности. Распространение персональных данных без согласия субъекта этих данных запрещено, за исключением случаев, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека. Законом предусмотрено создание Реестра баз персональных данных и регистрация баз данных в нем, в порядке, установленном Кабмином.

Главной задачей Закона является создание правовой базы госрегулирования общественных отношений, при условии действенной защиты гражданских прав в сфере персональных данных (в том числе конституционных прав и свобод); установления прав и гарантий, обязанностей и ответственности всех субъектов деятельности, связанной с защитой персональных данных.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Для ЛІГА:ЗАКОН прийняття нового Закону прокоментував Тарас Кислий, старший юрист ЮФ Magisters: «Довгий час питання захисту персональних даних не були чітко врегульовані чинним законодавством. Відповідні норми носили загальний характер і містились в різних нормативних актах. В той же час стрімкий розвиток операцій з персональними даними в вимагав запровадження більш зрозумілих і чітких правил. Це необхідно як громадянам — носіям персональних даних, так і компаніям, державним органам — основним користувачам таких даних. Цього також вимагали зобов’язання України з гармонізації власного законодавства із законодавством ЄС.

Прийнятий Закон має стати основоположним документом у сфері персональних даних. Наразі, законопроект був прийнятий парламентом, однак поки не підписаний Президентом та не опублікований. Отож, його повний офіційний текст поки не доступний. Судячи із законопроекту, який виносився на розгляд парламенту, він має як сильні сторони, так і певні недоліки. Закон, нарешті, вводить правила там, де раніше суспільство мало рухатись манівцями, що вже є значним позитивним зрушенням.

Що ж до недоліків, то це є занадто загальне визначення персональних даних, за якими обмежується обіг навіть даних про ім’я та вік особи; це є занадто вузьке визначення кола публічних осіб, персональні дані яких мають бути більш доступні громадськості; це є ряд оціночних понять і суб’єктивних критеріїв, які можуть призвести до неоднозначної практики застосування Закону та корупції.

Нам залишається сподіватись, що кінцевий варіант Закону, а також зміни до супутніх нормативних актів усунуть, або хоча б мінімізують вказані недоліки, та позитивно вплинуть на легалізацію обігу персональних даних в Україні.»

Источник

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Перейти к верхней панели
Top.Mail.RuАнализ сайта - PR-CY Rank Яндекс.Метрика