Альтернативний метод вирішення спорів: Кабмін схвалив законопроект

Уряд схвалив проект Закону «Про медіацію», що на законодавчому рівні закріплює можливість проведення відповідної процедури.

За словами Міністра юстиції Дениса Малюськи, інститут медіації, широко розповсюджений у світовій та європейській практиці, надає можливість обирати досудові і позасудові способи для вирішення конфліктів (спорів) при збереженні можливості звертатись до суду для їх вирішення.

«Хоча в Україні практика вирішення конфліктів та спорів шляхом медіації поступово збільшується, однак досі законодавством України процедура медіації залишається неврегульованою. Водночас підготовка відповідного проекту закону продиктована також необхідністю ратифікації та імплементації Сінгапурської конвенції про медіацію», — зазначив пан Малюська.

Ухвалення цього законопроекту дозволить значно розвантажити судову систему, оскільки до медіації буде довіра у сторін договору.

Законопроектом, розробленим Мін’юстом, визначаються правові засади та порядок проведення медіації в Україні.

Передбачено, що:

— процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин;

— фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу;

медіація проводитиметься за взаємною згодою сторін медіації відповідно до принципів добровільності; конфіденційності; незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора; самовизначення та рівності прав сторін медіації;

набути статус медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами;

підготовка у сфері медіації становитиме не менше як 90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання, та включатиме теоретичні знання та практичні навички щодо принципів, порядку та методик проведення медіації, правового регулювання медіації, етики медіатора, ведення переговорів та врегулювання конфліктів (спорів);

підготовку у сфері медіації здійснюватимуть заклади освіти, а також організації, що забезпечують проведення медіації, об’єднання медіаторів, суб’єкти господарювання будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, що мають право надавати послуги у сфері медіації або організовувати їх надання відповідно до законодавства;

— реєстри медіаторів зможуть вести об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які залучають медіаторів або послугами яких користуються.

«Також проектом Закону пропонується визначити права та обов’язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації, а також вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації. Разом з цим, пропонується передбачити, що у разі успішного проведення медіації щодо спору, який є предметом розгляду суду, відповідній стороні судового провадження судом буде повернуто 60 % сплаченого судового збору», — підкреслив Міністр юстиції.

Крім того, у прикінцевих і перехідних положеннях законопроекту запропоновано внести зміни, зокрема, до ГПК, ЦПК, КАСУ, якими запропоновано, що під час підготовчого засідання суд з’ясовує, чи бажають сторони провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, право суду оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі, якщо сторони прийняли рішення провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, право суду зупинити провадження у справі у зв’язку з проведенням медіації, строк такого зупинення (на час проведення медіації, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали судом) та можливість зупинити провадження у справі на стадії її розгляду по суті.

Як упоратися з кризою та захистити свій бізнес? Компанія ЛІГА:ЗАКОН розробила комплексне антикризове рішення для бізнесу LIGA360, яке допомагає об’єднати команду для управління ризиками та організувати ефективну роботу спеціалістів в режимі карантину. Замовляйте безкоштовний тест прямо зараз і будьте на крок попереду зовнішніх загроз!

Оновлено процесуальні кодекси в частині особливостей розгляду справ під час карантину

Не лише EasyCon: затверджено новий порядок участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.