АРМА визначило особливості договору управління арештованими активами

Відбір управителя активами, на які накладено арешт у рамках кримінального провадження, та збереження їх економічної вартості є одними з основних функцій Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Після обрання переможця конкурсу та проведення оцінки активу між АРМА та обраним управителем підписується договір управління арештованими активами.

Відповідно до статті 21 Закону про АРМА управління за договором є одним з двох способів управління активами поряд з реалізацією майна на відкритих торгах.

Предметом договору управління майном може бути абсолютно різне майно – від підприємства (як єдиного майнового комплексу), нерухомості чи цінних паперів до майнових прав тощо.

В АРМА зазначили, що оскільки законодавець не розкриває поняття загальних засад управління, договір деталізує засади управлінської діяльності, зокрема:

  збереження (за можливості – збільшення) економічної вартості активів (збереження ринкової вартості та придатності до використання, що призведе до отримання доходів);

  ефективність управління активами (управління здійснюється відповідно до норм цивільного законодавства та обов’язково призведе до отримання доходів у зв’язку з управлінням активами);

  відкритість та прозорість (адміністрування управителем процесів управління активами у спосіб, що забезпечує можливість оперативного обміну та аналізу інформації);

  запобігання корупції (дотримання законодавства у сфері запобігання корупції);

  тимчасове управління (зміст та спрямування заходів з управління активами, які передбачають можливість припинення дії договору у разі скасування арешту або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави).

За договором управління одна сторона передає другій в управління майно на певний строк, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи.

Існує низка особливих вимог щодо управління арештованим майном, зокрема програма управління, як базовий елемент договору.

Програма управління є своєрідним бізнес-планом, який виступає предметом конкуренції між потенційними управителями.

Управитель самостійно визначає зміст заходів з управління активами з дотриманням умов договору управління та вимог українського законодавства. Програма повинна містити пропозицію потенційного управителя щодо майбутнього доходу від управління з урахуванням чинників, які можуть впливати на надходження від управління активом, суму прогнозованих щомісячних надходжень та суму надходжень до Державного бюджету за звітний місяць, яку претендент готовий сплачувати власними коштами у разі неможливості забезпечення очікуваного розміру доходів.

АРМА звертає особливу увагу на те, що майно як об’єкт управління за договором має відповідати критеріям, а саме:

  бути не забороненим законом;

  знаходитися в необмеженому цивільному обороті;

  над ним не повинен бути встановлений режим права повного господарського відання, оперативного управління майном або іншого речового права, крім права власності;

  майно не має знаходитися в заставі без попереднього повідомлення про це управителя;

  має бути придатним для відокремлення від іншого майна установника управління і майна управителя.

Відповідно до Закону про АРМА в частині повноважень управителя зазначається, що управління є комплексом фактичних і юридичних дій управителя з використання, володіння, а в деяких випадках і розпорядження майном, які систематично здійснюються ним протягом строку дії договору на користь установника управління та вигодонабувачів. А для ефективного управління арештованими активами управитель зобов’язаний володіти необхідними знаннями та досвідом, які дають змогу максимально ефективно управляти майном, переданим йому в управління Нацагентством, як установником управління.

За повідомленням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Договірна робота з CONTRACTUM у LIGA360 стає ще зручнішою. Відтепер користувачі можуть створювати власні шаблони договорів, або максимально адаптувати готові шаблони до власних потреб. Дізнайся більше за посиланням.

Джерело

Поделиться