Біометричні закордонного паспорта почнуть видавати з січня 2015 року

Виготовлення, оформлення і видача біометричних закордонних паспортів почнеться з 1 січня 2015 року — про це говориться в постанові Кабінету міністрів України від 7 травня 2014 року № 152.

Також документом затверджений зразок бланка, технічний опис і порядок оформлення, видачі, обміну, пересилки, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.

При цьому документи, видані до набуття чинності цієї постанови, дійсні впродовж терміну, на який вони були видані.

Як виглядатиме новий закордонний паспорт?

Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм виготовляється у формі книжечки синього кольору розміром 88х125 міліметрів. Бланк складається з м’якої обкладинки, форзаца, сторінки даних і 32 паперових сторінок.

У праву частину обкладинки імплантований безконтактний електронний носій.

Дизайн форзаца, сторінки цих і паперових сторінок бланка паспорта створений з використанням спеціальних захисних фонових сіток з різною геометрією малюнка, ліній тексту із слів УКРАЇНА і UKRAINE, изображениz малого Державного Герба і стилізованих зображень історичних, культурних і архітектурних пам’ятників, які відбивають різні історичні епохи розвитку України.

Одна із сторінок паспорта

Аспекти порядку отримання нового закордонного паспорта

Згідно з постановою, кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон.

Громадянин України, який із-за своїх релігійних переконань відмовився від отримання біометричного закордонного паспорта, має право на отримання паспорта для виїзду за кордон без безконтактного електронного носія, або відмовитися від внесення інформації в такий носій.

Паспорт для виїзду за кордон оформляється:

— особам, які не досягли 16-річного віку, — на 4 роки;
— особам, що досягли 16-річного віку, — на 10 років.

Паспорт для виїзду за кордон видається територіальним органом або підрозділом ДМС, а за кордоном — зарубіжної дипломатичної установою України в такі терміни:

1) не пізніше чим через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

2) не пізніше чим через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;

3) в строк до 10 робочих днів — у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини — громадянина України;

4) в строк до 3 місяців — у разі одночасної подачі заяви про оформлення обличчям виїзду на постійне проживання за межу або оформлення заяви-анкети в зарубіжній дипломатичній установі України;

5) в строк до 3 робочих днів — у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з насущною потребою в лікуванні особи; від’їздом особи, супроводжуючої тяжкохворої; чи смертю родича, який проживав за кордоном; на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

Яка інформація вноситься?

У паспорт для виїзду за кордон вноситься наступна інформація:

-название держави;
— назва документу;
— тип документу;
— код держави;
— номер документу;
— прізвище і ім’я особи (українською мовою і через косу риску — латинськими буквами);
— громадянство;
— дата народження;
— унікальний номер запису в реєстрі;
— підлога;
— місце народження;
— дата видачі документу;
— уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
— дата закінчення терміну дії документу;
— оцифроване зображення особи;
— оцифрований підпис особи;
— дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або його представника, представника установи, яка виконує функції опікуна або опікуна над особою).

У безконтактний електронний носійякий імплантований в паспорт для виїзду за кордон, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон;

2) додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри (оцифровані відбитки пальців рук). Важливо: внесення такої інформації здійснюється по письмовому клопотанню особиа відносно особи, що не досягла 16-річного віку, — його батьків (усиновлювачів), опікунів, опікунів або інших представників;

3) основні біометричні дані, параметри (оцифроване зображення особи, оцифрований підпис особи);

4) зведення про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії.

У закордонного паспорта, видані особам, які у встановленому законом порядку визнані недієздатними, оцифрований підпис не вноситься; а паспорти, видані особам з фізичними недоліками, — вноситься за бажанням.

Жіноча стать відзначається буквами ж/F, чоловічий, — Ч/M. Якщо особа не бажає вказувати свою підлогу, проставляється відмітка Х.

Впровадження так званих біометричних паспортів передбачене Законом про Єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус. Відмітимо, що А. Яценюк запевнявщо вартість такого паспорта буде дешевша, ніж планувалася.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *