Діє порядок погашення державної заборгованості по рішеннях судів

Сьогодні, 2 жовтня, набув чинності Порядок реструктуризації заборгованості, що виникла за станом на 1 січня 2015 року по рішеннях судів, виконання яких гарантоване державою, а також по рішеннях Європейського суду з прав людини, прийнятих за результатами розгляду справ проти України, засобами і фінансовими казначейськими векселями.

З метою погашення заборгованості Мінюст і Казначейство формуютьреєстри виплат по рішеннях судів.

Сума погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів розраховується в наступному процентному співвідношенні до суми стягнення по рішеннях судів, виконання яких гарантовано державою або по рішеннях ЕСПЧ, прийнятих за результатами розгляду справ проти України :

— 10 % — якщо сума стягнення складає до 200 тис. грн.;
— 7 % — якщо сума стягнення складає від 200 тис. грн. до 2 млн. грн.;
— 5 % — якщо сума стягнення складає від 2 млн. грн. до 20 млн. грн.;
— 3 % — якщо сума стягнення складає більше 20 млн. грн.

Стягувачі добровільно подають відособленому підрозділу Ощадбанку заяви про погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів і видачі векселів по місцю свого проживання (місцезнаходження) з пред’явленням паспорта і реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Казначейство перераховує бюджетні кошти для часткового погашення заборгованості на рахунок Ощадбанку на підставі поданої їм заяви про перерахування коштів згідно з реєстром виплат по рішеннях судів.

Ощадбанк одночасно з проведенням платежів бюджетними коштами надає векселістягувачам, про що інформує Казначейство і Мінюст. Отримання стягувачем векселя вважається фактичним виконанням в повному об’ємі рішення суду.

Сума заборгованості, яка підлягає погашенню за рахунок видачі векселів, розділяється на 6 рівних частинна кожну з яких видається окремий вексель, який погашається не раніше чим через 2, 3, 4, 5, 6, 7 років.

Ощадбанк після надання стягувачам векселів представляє щомісячно до 10 числа Мінфіну, Мінюсту і Казначейству інформацію про терміни і об’єми сплати по векселях.

Векселедержательохочий отримати кошти, що належать йому по векселю, не пізніше чим за 14 робочих днів до терміну платежу по векселю подає заява разом з векселем відособленому підрозділу Ощадбанку по місцю свого проживання (місцезнаходження).

Ощадбанк формує реєстр виплат по векселях і впродовж 3 банківських днів передає його Казначейству для перерахування коштів.

Погашення векселів здійснюється Казначейством шляхом перерахування на рахунок Ощадбанку суми грошових коштів у розмірі відповідних сум платежів по векселях, термін виплат по яких настав, на підставі отриманого від банку реєстру виплат по векселях.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *