Діють нові правила опитування за принципом “витягнутої руки”

Діють нові правила опитування за принципом “витягнутої руки”

З 11 червня діє нова редакція Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення.

Зміни передбачені наказом Мінфіну від 17.03.2021 № 158.

Новий порядок визначає послідовність дій контролюючих органів та платників податків при організації та проведенні опитування для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки”.

Контролюючий орган, що проводить аналіз звітів про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додаткової інформації та/або обґрунтувань поданих платником податків відповідно до підпункту 39.4 статті 39 розділу I Кодексу, або перевірку з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки”, самостійно визначає:

  • необхідність проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків;
  • етапи опитування та обсяг питань, за якими необхідно провести таке опитування.

Опитування проводиться з метою дослідження дотримання платником податків принципу “витягнутої руки” відповідно до пункту 39.1 статті 39 розділу I Кодексу під час проведення ним контрольованих операцій, зокрема, перевіряється:

  • відповідність умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки”;
  • об’єктивність та повнота проведення платником податків економічного та функціонального аналізу контрольованої операції;
  • достатність та повнота обґрунтування платником податків економічної доцільності і наявності ділової мети в контрольованих операціях та відображення відповідної інформації у звіті про контрольовані операції та/або в документації з трансфертного ціноутворення, глобальній документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додатковій інформації та/або обґрунтуваннях, наданих платником податків відповідно до підпункту 39.4.9 статті 39 розділу I Кодексу.

Контролюючий орган визначає:

  • перелік питань для опитування;
  • уповноважену або посадову особу, працівника платника податків, які:
  1. були відповідальними за прийняття рішень за відповідними напрямами його господарської діяльності;
  2. готували (оформляли), підписували відповідні документи (контракти, договори, угоди, фінансову, технічну та іншу документацію), що пов’язані з контрольованою операцією;
  3. готували звіт про контрольовані операції та/або документацію з трансфертного ціноутворення.

Повідомлення щодо проведення опитування направляються платникам податків у порядку, визначеному статтею 42 розділу II Кодексу.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *