Доплата за вислугу років: як суддям зараховують стаж

Вищі органи судової влади у спільному листі надали розяснення щодо зарахування (перерахунку) стажу роботи на посаді судді, що дає право на одержання доплати до посадового окладу за вислугу років.

Так, згідно з чинним Законом № 1402-VIII “Про судоустрій і статус суддів” до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Але при призначенні (обранні) суддів на посаду вперше до кандидатів застосовувалися різні вимоги, які діяли на момент такого призначення:

1. Згідно з Законом № 2022-X у період з 26.06.81 до 01.12.89 суддею і народним засідателем міг бути обраний кожний громадянин Української РСР, який досяг 25 років. Тому вперше призначеному судді стаж рахується з дня обрання на посаду.

2. Згідно з Законом № 328-I з 01.12.89 до 10.02.93 для обрання народним суддею необхідно було мати стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше двох років. У вищий суд могли потрапити ті, хто мав стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше п’яти років, у тому числі, як правило, не менше двох років як суддя.

3. Закон № 2862-XII визначав вимоги до стажу з 10.02.93 до 05.07.2001 при обранні суддів на посаду вперше (від двох до 10 років). Право на зарахування стажу роботи в галузі права до двох років (фактичний стаж за юридичною спеціальністю) мають вперше обрані судді районного (міського), міжрайонного (окружного) суду, військового суду гарнізону. Але у період з 28.06.96 до 05.07.2001 вимоги цього Закону не відповідали Конституції. Тому згідно з частиною третьою статті 127 Конституції (редакція у період з 28.06.96 до 05.07.2001) на посаду судді міг бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п’яти років, який мав вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як три роки, проживав в Україні не менш як десять років та володів державною мовою. З 05.07.2001 до 03.08.2010 право на зарахування стажу роботи в галузі права п’ять років мають судді, яких було обрано на посаду судді апеляційного суду, згідно з вимогами, встановленими Законом № 2862-XII на день їх обрання. Право на зарахування стажу роботи в галузі права сім років мають судді, яких було обрано на посаду судді вищого спеціалізованого суду, згідно з вимогами, встановленими Законом N 2862-XII на день їх обрання. Право на зарахування стажу роботи в галузі права десять років мають судді, яких було обрано на посаду судді Верховного Суду України, згідно з вимогами, встановленими Законом N 2862-XII на день їх обрання.

4. Закон № 2453-VI визначав вимоги до стажу з 30.07.2010 до 30.09.2016. Право на зарахування стажу роботи в галузі права три роки мають вперше призначені місцеві судді. Право на зарахування десяти років стажу наукової діяльності у галузі права або науково-педагогічної діяльності у галузі права у вищому навчальному закладі або вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців освітнього ступеня “магістр”, до призначення на посаду судді мають судді, яких було призначено на посаду судді апеляційного суду. Право на зарахування десяти років стажу наукової діяльності у галузі права або науково-педагогічної діяльності у галузі права до призначення на посаду судді мають судді, яких було призначено на посаду судді вищого спеціалізованого суду. Право на зарахування п’ятнадцяти років стажу наукової діяльності у галузі права або науково-педагогічної діяльності у галузі права у вищому навчальному закладі або вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців освітнього ступеня “магістр”, до призначення на посаду судді мають судді, яких було призначено на посаду судді Верховного Суду України.

5. Вимоги, визначені Законом N 1402-VIII, діють з 30.09.2016: право на зарахування стажу роботи в галузі права п’ять років мають судді, яких було призначено на посаду судді місцевого суду вперше; право на зарахування семи років стажу наукової роботи у сфері права або досвіду професійної діяльності адвоката (тобто стаж, на основі якого особа брала участь у доборі на посаду судді) мають судді, яких було призначено на посаду судді апеляційного суду; право на зарахування десяти років стажу наукової роботи у сфері права або професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, або сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) (тобто стаж, на основі якого особа брала участь у доборі на посаду судді) мають судді, яких було призначено на посаду судді Верховного Суду.

    Таблицю з переліком нормативно-правових актів та дією їх в часі, що встановлювали вимоги до стажу, необхідного для зайняття посади судді можна знайти в системах ЛІГИ:ЗАКОН.

    У разі здійснення перерахунку стажу обов’язково необхідно враховувати порядок призначення (обрання) кожного окремого судді на посаду вперше, оскільки при призначенні (обранні) суддів на посаду вперше застосовувалися різні вимоги до стажу, необхідного для зайняття посади судді, які діяли на момент такого призначення (обрання).

    Джерело

    Поделиться