Дослідження документів, виконаних за допомогою сучасної комп’ютерної техніки з метою встановлення в них підробки

Зростання кількості підроблених документів в господарській діяльності можна пояснити поширенням, доступністю, ефективністю сучасної копіювально–розмножувальної та комп’ютерної техніки, створення нових програмних продуктів, які дозволяють удосконалювати способи матеріальної підробки документів, у сукупності з кількісним та якісним зростом документообігу в господарській діяльності, відсутністю єдиних стандартів щодо оформлення документів, які використовуються суб’єктами господарювання, існування прогалин у вимогах щодо оформлення документів суб’єктами господарювання, які проявляються у спрощенні процедур укладання угод [6].

При підробці можуть бути використані принтери, які за конструкцією поділяються на лазерні, матричні і струменеві, так і копіювальні апарати (ксерокси) [9]. Треба зазначити, що в останній час копіювально–розмножувальні апарати з допомогою цифрових інтерфейсів перетворилися у багатофункціональні прилади, здатні не тільки копіювати, але й сканувати зображення та одержувати роздруковки, працюючи як лазерні принтери.

Основною проблемою при ідентифікації подібних пристроїв є те, що на відміну від друкарських машинок, підчас друку немає безпосереднього контакту між папером і друкуючими деталями (крім матричних принтерів), а це не дозволяє відтворювати приватні ознаки самого пристрою. Більше того, часто маскуються і родові ознаки [6]. Ці особливості найчастіше не дозволяють ідентифікувати конкретну модель принтеру як таку, на якій було виконано

документ. Це часто використовує злочинець, щодо якого сам факт наявності у нього певного друкуючого пристрою не утворює прямого доказу.

Матричні (голкові) принтери друкують текст за допомогою друкуючих голок, які ударами по друкуючій стрічці в певній послідовності наносять на папір текстоутворюючі крапки [6].

Лазерні принтери наносять зображення шляхом електризації ділянок паперу, на які під дією заряду наноситься фарба–тонер. Контакту між друкуючим механізмом тут немає, оскільки на папір фарба потрапляє не механічним шляхом, а під дією притяжіння електричних полів.

В зв’язку з тим, що останній час все частіше зустрічаються випадки підробки паперових грошових знаків, відбитків печаток, штампів, підписів з використанням струменевих принтерів, необхідно приділити увагу методиці попереднього дослідження цих об’єктів з метою встановлення ознак їх підробки [8]. З метою виявлення підробки. необхідні спеціальні знання про відмінні особливості принтерів, їх можливості.

Документи, надруковані за допомогою струменевих принтерів, характеризуються такими ознаками: штрихи знаків складаються із дрібних крапок; відсутній рельєф вдавлювання; краї штрихів не чіткі; барвник розміщується рівномірно на поверхні паперу, утворюючи незначні розпливи вздовж волокон паперу [6].

Основне значення для встановлення справжності, способу виготовлення сумнівних документів та встановлення їх  відіграють спеціальні криміналістичні знання, носіями яких насамперед є фахівці–експерти, що проводять техніко–криміналістичні дослідження документів, тому слідчі у необхідних випадках повинні звертатися за допомогою таких спеціалістів.

На сучасному етапі розроблена методика з дослідження відбитків печаток і штампів, виготовлених злочинцем за допомогою принтерів, оскільки крім можливості отримання відбитку шляхом безпосереднього контакту рельєфного кліше з папером, існує можливість введення зображення печатки у пам’ять комп’ютера з отриманням її копії на необхідних документах через принтер [6].

Але зображення, отримане за допомогою принтерів (як струменевих так і лазерних) будується за допомогою крапок, що в свою чергу виступає основною ознакою підробки таких реквізитів документу як печатка чи підписи відповідних посадових осіб під документами.

Таким чином, експерти, які займаються техніко–криміналістичним дослідженням документів, рекомендують як слідчим на етапі слідчого огляду документів, так і особливо експертам на етапі експертного дослідження, приділяти увагу таким реквізитам документу, як підпис і печатка, звергаючи основну увагу на можливу наявність крапкового відображення реквізитів.

 

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *