Дослідження почерку з метою встановлення особи, яка написала рукописний документ

В практиці розслідування різних категорій злочинів слідчому приходиться нерідко працювати з такими криміналістичними об’єктами на поверхні яких можуть бути виявлені сліди людини у вигляді її почерку який може складатися як із декількох письмових знаків, наприклад, підпис (малооб’ємні об’єкти), так і з великої кількості письмових знаків, які складають слова і речення. З метою успішного використання цих криміналістичних об’єктів у розслідуванні і розкритті злочинів, слідчий повинен володіти основами визначення окремих ознак почерку, щоб на початковому етапі розслідування по–перше – мати можливість одержання діагностичної інформації про особу яка написала знайдений текст (про її вік, стать, освіту, кваліфікацію і т.ін.), а по–друге, при наявності підозрюваних осіб, провести попереднє дослідження з метою ідентифікації наявного почерку і почерку підозрюваної особи [11].

Почерку людини властиві загальні й приватні ознаки. Загальні ознаки почерку – властивості почерку, які проявляються у всіх, або в переважній більшості букв рукопису і характеризують його виконавця взагалі. Конкретну особу характеризують приватні ознаки почерку.

Звертає на себе увагу така риса почерку як мінливість. В процесі діяльності, особливо з віком, почерк може змінюватися. Тому варто пам’ятати про те, що при представленні зразків на експертизу слід відбирати як ранні, виконані підчас навчання у школі чи ВНЗ, так і пізні зразки почерку особи, щоб прослідкувати зміни і закономірності. Поряд із тим почерк характеризує стабільність окремих рухових стереотипів, які особа не може змінити навіть вразі умисної “зміни” почерку з метою приховання свого авторства або підробки під письмо іншої особи [9]. Саме такі незмінні якості дозволяють проводити ідентифікацію особи по почерку.

За задачами, щоставляться перед судово–почеркознавчоюекспертизою, останніподіляються на три класи:ідентифікаційні, спрямовані на встановлення конкретного виконавцядосліджуваногорукописуабо факту виконаннядвох і більшерукописівчирізнихїхфрагментіводнією особою; діагностичні, спрямовані на встановлення умов, стану виконавця, обстановки виконаннядосліджуваногорукопису; класифікаційні, спрямовані на встановленняналежностівиконавцярукопису до певноїгрупиосіб за статтю, віком, іншимисоціально–демографічними характеристиками [5].

Таким чином, основнимзавданням почеркознавчоїекспертизи є ідентифікаціявиконавця рукописного тексту, обмежених за обсягомрукописнихзаписів (буквених та цифрових) і підпису.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *