ДПС: про облік виробничим методом амортизації мінімально допустимих термінів корисного використання об’єкту

Державна податкова служба України листом № 6134/6/15-1415 роз’яснила, що при застосуванні виробничого методу амортизації основних засобів враховуються мінімально допустимі терміни корисного використання для розрахунку амортизаційних відрахувань основних засобів.

Начиcление амортизації здійснюється впродовж усього терміну корисного використання об’єкту (цей термін встановлюється наказом по підприємству при зарахуванні на баланс), але менш, ніж в межах термінів, вказаних в пункті 145.1 НК (в межах мінімально допустимих термінів).

Нарахування амортизації здійснюється по методу, визначеному наказом про облікову політику для складання финотчетности, і може переглядатися згідно з підпунктом 145.1.9 НК у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням виробничого методу: місячна її сума визначається як твір фактичного місячного об’єму продукції і виробничої ставки амортизації.

Виробнича ставка амортизації обчислюється шляхом ділення вартості, що амортизується, на загальний об’єм продукції, яку передбачається отримати з використанням об’єкту основних засобів (абз. 5 підпункту 145.1.5 НК).

Джерело

Поделиться