Як адвокат має проводити первинний фінмоніторинг – Мін’юст затвердив нове положення

Як адвокат має проводити первинний фінмоніторинг – Мін’юст затвердив нове положення

10 вересня Міністерство юстиції України прийняло наказ № 3201/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України».

Це положення прийнято на заміну затвердженого наказом Мін’юсту від 18 червня 2015 року N 999/5.

Положення поширюється, зокрема, на адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги, з урахуванням особливостей діяльності таких суб’єктів, якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:

 • купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
 • купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
 • управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
 • відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
 • залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
 • створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями;
 • осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, якщо вони, зокрема, надають консультації клієнту, беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Організація первинного фінмоніторингу

Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання має:

 1. призначити відповідального працівника з бездоганною діловою репутацією (не поширюється на адвокатів, які здійснюють свою діяльність індивідуально);
 2. розробити критерії ризиків та відповідні внутрішні документи;
 3. забезпечити проведення внутрішніх перевірок або аудиту проблемних питань та ознак неналежної системи управління ризиками;
 4. розробити та здійснювати заходи з належної перевірки клієнта з метою розуміння:
 • суті діяльності клієнта,
 • мети та очікуваного характеру ділових відносин з ним, що дає змогу суб’єкту бути впевненим, що фінансові операції клієнта відповідають наявній у суб’єкта інформації про нього,
 • ризик-профіль, включаючи у разі потреби джерела походження його коштів/статків, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них), встановлення кінцевого бенефіціарного власника для виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності).

Адвокати, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, здійснюють належну перевірку клієнта безпосередньо.

Як перевірити клієнта

Забезпечення заходів належної перевірки клієнта при виконанні обов’язків щодо фінансових операцій, передбачених пунктом 1 частини першої статті 10 Закону №361-IX, абзацу дев’ятого пункту 2 розділу I цього Положення, здійснюють належну перевірку клієнта за умов, передбачених частиною третьою статті 11 Закону.

Суб’єкти, які здійснюють свою діяльність без встановлення ділових відносин, проводять належну перевірку в разі:

 • наявності підозри;
 • виникнення сумнівів у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта;
 • проведення разової фінансової операції, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 10 Закону, без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 Закону.

При проведенні незалежної перевірки має бути складена анкета з ідентифікацією клієнта або його представників (на підставі інформації від клієнта чи офіційних документів).

При встановленні мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, а також при проведенні на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта необхідно:

 1. досліджувати зміст діяльності клієнта;
 2. оцінити фінансовий стан клієнта;
 3. аналізувати відповідність фінансових операцій клієнта зібраній інформації про такого клієнта, встановленим ризикам та специфіці його діяльності;
 4. визначати належність клієнта або особи, яка діє від його імені, або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
 5. встановлювати мету ділових відносин клієнта із суб’єктом;
 6. з’ясувати інформацію про наявність клієнта або особи, яка діє від його імені, кінцевого бенефіціарного власника клієнта в переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Суб’єкт, що виконує свої обов’язки без встановлення ділових відносин, встановлює мету фінансової операції.

Актуалізація даних, отриманих під час здійснення належної перевірки, має проводитись:

 • не рідше одного разу на рік, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є високим;
 • не рідше одного разу на два роки, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є середнім;
 • не рідше одного разу на три роки – в інших випадках за умови відсутності підозр.

Суб’єкт повинен виявляти підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин).

Якщо у процесі перевірки виявляються активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, суб’єкт зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), їх заморозити.

Також затверджені анкети для проведення перевірки:

 • клієнта – юридичної особи – резидента;
 • клієнта – юридичної особи – нерезидента (трасту або іншого подібного правового утворення);
 • клієнта – фізичної особи;
 • клієнта – фізичної особи – підприємця.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *