Як здійснити акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації в Україні – пам’ятка Мінюсту

Як здійснити акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації в Україні – пам’ятка Мінюсту

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» від 6 березня 2022 року № 209 установлено особливості, з урахуванням яких проводиться/забезпечується державна реєстрація, зокрема, громадських формувань в умовах воєнного стану.

Для того, щоб усі зацікавлені сторони мали чіткий алгоритм дій, як здійснити акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації в Україні — фахівці Департаменту державної реєстрації Мінюсту розробили відповідну Пам’ятку.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, зокрема, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Державна реєстрація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється шляхом його акредитації без набуття статусу юридичної особи.

Для цього подаються такі документи:

 1. заява про державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (форма 7) — обов’язково;
 2. копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації — обов’язково (наприклад, свідоцтво, виписка тощо);
 3. копія установчих документів іноземної неурядової організації — обов’язково (наприклад, статут, положення тощо);
 4. рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та призначення його керівника — обов’язково;
 5. установчий документ (статут, положення) відокремленого підрозділу, представництва, філії (якщо наявність такого установчого документа передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії) — не є обов’язковим документом;
 6. довіреність (нотаріально засвідчена копія) на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано — обов’язково;
 7. документ про сплату адміністративного збору, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 8. структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства — не є обов’язковим документом відповідно до Постанови № 209;
 9. витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа-нерезидент, — обов’язково;
 10. нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи-нерезидента та у разі, коли такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру — для фізичної особи-резидента — не є обов’язковим документом відповідно до Постанови № 209.
Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави:
 • повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;
 • документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.
Постановою № 209 установлено, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування державна реєстрація громадських формувань проводиться/забезпечується з урахуванням таких особливостей.

Державна реєстрація проводиться, зокрема, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація (перелік). Перелік може передбачати обмеження (умови) проведення (прийняття) включеними до нього державними реєстраторами, посадовими особами реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію прав);

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, предметом діяльності яких є надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії;

Вимоги законодавства щодо обов’язку подання/підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, а також документів, передбачених законом для подання/підтвердження таких відомостей, не застосовуються, крім випадків державної реєстрації:

 • банків, небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (крім операторів поштового зв’язку);
 • юридичних осіб, засновником (учасником) та/або кінцевим бенефіціарним власником яких є або буде внаслідок відповідних змін російська федерація, громадянин російської федерації, юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації.

Джерело

Поделиться

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.