ІТ-компанії хочуть захистити від безкарного вилучення обладнання під час обшуку

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект № 9484 щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження.

В КПК пропонується уточнити термінологію та змінити порядок тимчасового доступу та вилучення інформаційних і телекомунікаційних систем.

Змінюється поняття «речові докази» – матеріальні об’єкти, які були знаряддям або засобом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також матеріальні об’єкти, що були предметом кримінального правопорушення, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Речовим доказом може бути визнана інформація в електронному вигляді (електронна інформація): якщо вона є знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення, чи може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складові як носії електронної інформації речовими доказами не визнаються.

Такий пристрій може бути визнаний речовим доказом лише у разі, якщо він сам є знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення, окрім випадків, коли такою ознакою складу кримінального правопорушення виступає інформація, що в ньому міститься, а також у випадку, коли електронна інформація як речовий доказ не може бути копійована без пошкодження чи знищення цього пристрою.

Також визначається, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом електронного документа є його електронний примірник відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”, а також засвідчене візуальне відображення е-документа на папері.

У разі втрати, пошкодження чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй документа чи пристрою для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або його складових, що містили у собі документ в електронному вигляді, вона зобов’язана відшкодувати володільцю витрати, пов’язані з втратою, пошкодженням чи знищенням документа, виготовленням його дубліката, та вжити заходів щодо відновлення втраченого документа. На вимогу власника (законного володільця) або його представника особа, що вилучає обладнання, має надати письмове обґрунтування можливості заподіяння шкоди кримінальному провадженню у разі, якщо зазначений пристрій не буде вилучено. Встановлюється, що тимчасовий доступ до пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових здійснюється без їх вилучення (виїмки) шляхом зняття копії інформації, що в них міститься. За результатами копіювання інформації має бути складено окремий протокол, копія якого вручається особі, якій належить пристрій для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, з якого здійснено копіювання інформації.

Підготуватися до обшуків, щоб не допустити незаконного вилучення обладнання можна за допомогою модуля “Мистецтво оборони” ІПС “ЛІГА:ЗАКОН”.

Джерело

Поделиться