Миндоходов розповіло про нарахування авансових внесків при виплаті дивідендів

У листі від 12.09.2013 р. № 17802/7/99-99-19-03-02-17 Миндоходов роз’яснило порядок нарахування і сплати авансових внесків при виплаті дивідендів.

Відповідно до пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексуокрім випадків, передбачених пп. 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, що приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує і вносить до бюджету авансовий внесок по податку у розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 НК, нарахованою на суму дивідендів, які фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Вказаний авансовий внесок вноситься до бюджету до / або одночасно з виплатою дивідендів.

Платник податків – емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, заздалегідь сплаченого впродовж такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів.

У випадку якщо сума авансового внеску, заздалегідь сплаченого впродовж звітного періоду, перевищує суму податкових зобов’язань підприємства – емітента корпоративних прав по податку на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься в зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду, а при отриманні від об’ємного значення об’єкту оподаткування такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів.

Таким чином, зменшення нарахованих зобов’язань по податку на прибуток на суму авансового внеску при виплаті дивідендів відбувається виключно за підсумками звітного періоду.

Згідно п. 57.1 ст. 57 НК платники податку на прибуток (окрім знову створених, виробників сільгосппродукції, неприбуткових установ (організацій) і платників податків, у яких прибутки, що враховуються при визначенні об’єкту оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісячно платять авансовий внесок по податку на прибуток в порядку і в терміни, встановлені для місячного податкового періоду, в розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без представлення податкової декларації.

У складі річної податкової декларації платником податків подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які повинні оплачуватися в наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається погодженою сумою грошових зобов’язань.

Згідно внесеним Законом від 04.07.2013 р. № 403 – VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України і інших законів України відносно об’єктів нерухомості” змінам на суму сплачених авансових внесків по податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 НК (у тому числі за результатами попередніх звітних (податкових) періодів) платникам дозволено зменшувати суму авансових внесків по податку на прибуток.

Якщо сума авансових внесків по податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 НК, перевищує суму авансових внесків по податку на прибуток, сума перевищення зараховується в зменшення щомісячних авансових внесків в наступних звітних місяцях до повного її погашення.

Враховуючи те, що НК передбачене визначення суми щомісячних авансових внесків виняткове в декларації за попередній звітний рік і не передбачений механізм коригування (зменшення) такої суми впродовж року, у платників є можливість здійснити залік сплачених впродовж 2013 року сум авансових внесків по податку на прибуток при виплаті дивідендів в зменшення щомісячних авансових внесків за результатами декларування за звітний 2013 рік.

Таким чином, Миндоходов вказало, що сплачені впродовж 2013 року авансові внески по податку на прибуток при виплаті дивідендів, а також не враховані в зменшення податку суми авансових внесків при виплаті дивідендів за попередній рік зменшують суму податкових зобов’язань платника, що підлягають сплаті, в декларації за 2013 рік. Відповідно суми авансових внесків по податку на прибуток, які виплачуватимуться щомісячно починаючи з березня 2014 року по лютий 2015 року включно, розраховуються в декларації за 2013 рік в розмірі не менше 1 /12 нарахованої до сплати суми податку за 2013 рік, зменшеної на суми сплачених в такому році авансових внесків при виплаті дивідендів, а також неврахованих в зменшення податку сум авансових внесків при виплаті дивідендів за попередній рік.

Джерело

Поделиться

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *