Набув чинності протокол до Конвенції з Австрією про уникнення подвійного оподаткування

Набув чинності протокол до Конвенції з Австрією про уникнення подвійного оподаткування

25 червня набув чинності Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно.

Уточнюється, що Конвенція в Україні поширюється на податок на доходи фізичних осіб, а також поняття «резидент Договірної Держави».

Термін  означає будь-яку особу, яка за законодавством підлягає оподаткуванню на підставі місця проживання, постійного місцеперебування, місця управління, місця реєстрації або іншого аналогічного критерію, а також включає цю Державу та будь-яку її адміністративно-територіальну одиницю або місцевий орган влади. Цей термін, проте, не включає будь-яку особу, яка підлягає оподаткуванню в цій Державі лише стосовно доходів із джерел у цій Державі або стосовно майна, що в ній знаходиться.

Також змінились домовленості щодо:

  • дивідендів;
  • процентів;
  • роялті.

Крім того, Конвенція доповнена статтею про право на отримання вигід.

Незважаючи на інші положення, передбачені вигоди не надаються стосовно певного виду доходу або майна, якщо:

  • з урахуванням всіх відповідних фактів та обставин можна дійти обґрунтованого висновку, що отримання такої вигоди було однією з головних цілей угоди чи операції, яка прямо або опосередковано створила підстави для такої вигоди;
  • не встановлено, що надання такої вигоди за таких обставин узгоджується з метою та цілями відповідних положень цієї Конвенції.

Якщо ж особі відмовлено в наданні вигоди, компетентний орган Договірної Держави, який в іншому випадку надав би цю вигоду, тим не менш, повинен вважати цю особу як таку, що має право на отримання цієї вигоди або інших вигід стосовно певного виду доходів або майна, якщо такий компетентний орган за запитом цієї особи та після розгляду відповідних фактів та обставин доходить висновку, що такі вигоди були б надані цій особі за відсутності угоди або операції, зазначених вище.

Компетентний орган Договірної Держави, до якого зроблено запит, повинен проконсультуватися з компетентним органом іншої Договірної Держави, перш ніж відмовити по запиту, зробленому резидентом цієї іншої Держави.

Раніше «Юридична практика» писала, які документи необхідно подати для уникнення подвійного оподаткування самозайнятим особам.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *