Набув чинності закон щодо скасування необхідності декларування купівлі валюти

Набув чинності закон щодо скасування необхідності декларування купівлі валюти

Сьогодні, 2 червня, набирає чинності Закон № 1443-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування”.

Відтепер не потрібно декларувати:

  • здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти за рахунок власних грошових активів суб’єкта декларування або членів його сім’ї;
  • окреме технічно обладнане службове приміщення з розташуванням у ньому постійного робочого місця помічника-консультанта народного депутата (громадська приймальня), що є державною власністю чи комунальною власністю територіальної громади, знаходиться в управлінні місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування і перебуває в оренді чи на іншому праві користування в суб’єкта декларування;
  • рахунки, на яких  обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України.

Законом визначається, що особа, призначена (обрана) на посаду, зобов’язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, якщо особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Також суб’єкти декларування зобов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом.

Документ впроваджує нижню межу в 0,25 прожиткового мінімуму, до якої не здійснюється передача в управління цінних паперів акціонерного товариства (АТ).

З переліку осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка і повна перевірка декларації, виключено радник або помічник голови Верховної Ради.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *