НКЦБФР внесла зміни в Положення про порядок навчання і атестації фахівців фондового ринку

З метою удосконалення організації підготовки фахівців для фондового ринку Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку рішенням від 08.10.2013 р. № 2186 внесла зміни в Положення про порядок навчання і атестації фахівців з питань фондового ринку.

Так, в новій редакції абз. 1 п. 1.1 передбачено, що навчання фахівців з питань фондового ринку здійснюється на підставі типових учбових програм, що складаються з базової і спеціалізованої програм навчання фахівців з питань фондового ринку, затверджених НКЦБФР.

При цьому в новому п. 1.8 Положень вказано, що за наявності стажу роботи на фондовому ринку не менш 3-х років на момент представлення документів для складання кваліфікаційного іспиту керівник професійного учасника або саморегулируемой організації професійних учасників фондового ринку має право складати кваліфікаційний іспит по відповідній спеціалізації без обов’язкового проходження навчання.

Крім того, згідно нової редакції п. 1.10 за результатами проходження навчання по кожній з програм видається відповідне посвідчення. Упевняються свідчення про навчання підписом керівника і друком учбового закладу.

Право на навчання за скороченою (спеціалізованою) типовою програмою мають осіб:

– роботи на фондовому ринку впродовж останніх трьох років і діючий сертифікат, що мають стаж, з певного виду діяльності і такого, що мають намір пройти навчання по тому ж виду діяльності;

– що мають сертифікат з певного виду діяльності і мають намір пройти навчання по іншому виду діяльності, якщо з дати отримання свідоцтва про навчання за базовою програмою пройшло не більше за один рік.

Окрім іншого, новою редакцією п. 2.5 встановлено, що особи, що претендують на отримання кваліфікаційного свідоцтва, повинні мати утворення образовательно-квалификационного рівня не нижче за фахівця або магістра по одній з таких спеціальностей відповідно до Переліком спеціальностей, по яких здійснюється підготовка фахівців у вищих учбових закладах по освітньо-кваліфікаційних рівнях фахівця і магістра.

При цьому визначено, що ці вимоги не застосовуються до осіб із загальним стажем роботи на фондовому ринку по будь-якому виду професійної діяльності не менше дев’яти років.

Відмітимо також, що згідно зі змінами в п. 2.10 другий екземпляр протоколу про складання іспиту зберігається впродовж трьох років (раніше – десяти) від дати проведення кваліфікаційного іспиту.

Відповідні зміни внесені в рішення ГКЦБФР від 11.11. 2008 р. № 1309 і від 02.02.2010 р. № 105.

Рішення Комісії № 2186 набуває чинності з дня його офіційної публікації, за винятком окремих його положень.

Нагадаємо, що з 18 листопада набули чинності нові правила сертифікації фахівців з питань фондового ринку.

Джерело

Поделиться