КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ АРЕНДОДАТЕЛЯМ, В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА связанного с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ? (Часть2)

Раніш ми вже повідомляли читачів, як діяти у випадках коли у Вашого орендаря http://advocat-cons.info/index.php?newsid=60628#.Xrup0BRR2Uk, КОРОНАвирус. І він переходить усі межі здорового глузду, коли йому вже здається, що в нього така КОРОНА, …

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ АРЕНДОДАТЕЛЯМ, В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА связанного с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ?

Сейчас в условиях карантина многие арендодатели несут убытки от «нерадивых арендаторов». И сталкиваются с их не желанием ВООБЩЕ выполнять обязательство (об уплате арендной платы), ссылаясь на различные советы знакомых, псевдо …

ДОГОВІР ПРО ПОДІЛ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

ДОГОВІР ПРО ПОДІЛ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ м. Харків 22. 04. 2011 р. Ми, що нижче підписалися: Іванов Іван Іванович, що проживає в м. Харкові, вул. Сільська, буд. 12, кв. 54 …

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР м. Харків    22 квітня 2010 р. Ми, що нижче підписалися: Іванов Іван Іванович, що проживає в м. Харкові, вул. Сільська, буд. 12, кв. 54, індивідуальний ідентифікаційний номер …

ПОЗОВНА ЗАЯВА про оскарження дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень

До: ____________________________________ (повнаназва суду)    Позивач:_______________________________ (ПІБ або найменування позивача) Поштова адреса:_______________________ Телефон:_____________; E-mail:__________ (телефон та e-mail в разі наявності) Відповідач: ___________________________ (розпорядник інформації) Поштова адреса:_______________________ Телефон:_____________; E-mail:__________ (телефон та e-mail якщо відомо) ПОЗОВНА ЗАЯВА про оскарження …

Порядок рассмотрения обращений граждан.

Статья  14. Рассмотрение предложений (замечаний) граждан. Органы государственной  власти  и  местного   самоуправления, предприятия,    учреждения,   организации   независимо   от   форм  собственности,  объединения  граждан,  должностные  лица   обязаны  рассмотреть   предложения  (замечания)  и  сообщить  гражданину  …

Види складів адміністративних правопорушень

Вивчення складів адміністративних правопорушень неможливе без класифікації, без виділення однопорядкових груп, які прийнято називати видами. Можна виділити наступні види адміністративних правопорушень: Основні і кваліфікаційні склади. Поділяються в залежності від ступеня …

Загальнотеоретичні основи дисциплінарної відповідальності у трудовому праві

Поняття юридичної відповідальності, взагалі, і трудоправової, зокрема,відноситься до базових понять у юридичній науці і, відповідно, в науці трудового права. Що стосується юридичної відповідальності в загальній теорії права, то можна підкреслити, …

Поняття адміністративного правопорушення

Відповідно до ст.9 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративним правопорушенням (проступком) [2] визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи  бездіяльність, яка  посягає  на  громадський  порядок, власність, права і свободи …