Нотаріусам оновили правила професійної етики

Нотаріусам оновили правила професійної етики

Міністерство юстиції затвердило нові Правила професійної етики нотаріусів України.

Відповідний наказ № 2039/5 від 7 червня 2021 року набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Відповідно з дня набрання чинності наказом № 2039/5 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції від 4 жовтня 2013 року № 2104/5 “Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України”.

Зазначені Правила є обов’язковими для нотаріусів, а також поширюються на їх помічників, консультантів державних нотаріальних контор та нотаріальних архівів.

Основні принципи професійної етики нотаріусів

Принципи професійної етики нотаріуса – норма поведінки нотаріуса у суспільстві та у спілкуванні при здійсненні професійної діяльності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, іншими нотаріусами, професійним об’єднанням нотаріусів, органами влади тощо.

Професійна етика нотаріуса України ґрунтується на принципах:

публічності;

незалежності та неупередженості;

законності;

доступності;

безпосередності;

нотаріальної таємниці та конфіденційності;

чесності;

сумлінності;

поваги до професії.

Вимоги до нотаріуса при здійсненні нотаріальної діяльності

Нотаріус повинен виконувати свої обов’язки згідно з принесеною присягою, захищати інтереси людини, суспільства і держави, дотримуватися вимог закону.

Нотаріус повинен діяти гідно і утримуватися від використання методів або прийняття поглядів, які можуть негативно вплинути на репутацію професії чи здатність нотаріуса обслуговувати суспільні інтереси.

Нотаріус як фахівець у галузі права повинен уникати у відносинах з Міністерством юстиції, Нотаріальною палатою дій або бездіяльності, спрямованих на зловживання своїми процесуальними правами.

Нотаріус зобов’язаний забезпечити належний рівень своєї професійної компетентності шляхом постійного підвищення якості та доступності вчинюваних ним нотаріальних дій, інших послуг правового характеру, які входять до сфери його діяльності або виконання яких покладено на нього законом.

Нотаріус повинен постійно прагнути засвоювати сучасні знання для реалізації професії. Він завжди повинен бути поінформований про новації у сфері професійної діяльності і підтримувати необхідний рівень знань.

Нотаріус повинен бути самостійним у своїй професійній діяльності.

Нотаріус при здійсненні професійної діяльності повинен дотримуватися заповідей, заявлених на пленарному засіданні 89 Міжнародного конгресу Латинського Нотаріату в Мексиці в 1965 році.

При виконанні нотаріусом своїх професійних обов’язків не допускається:

– безпідставне порушення встановленого режиму роботи, вимог до приміщення і технічного оснащення робочого місця нотаріуса (нотаріальної контори);

– необґрунтована відмова від виїзду до осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством;

– відсутність на робочому місці без поважних причин;

– передача функцій щодо вчинення нотаріальних дій своїм працівникам;

– здійснення прийому відвідувачів, перебуваючи у нетверезому стані, паління під час прийому чи будь-яких проявів неповажного ставлення до осіб, з якими нотаріусові доводиться взаємодіяти в процесі своєї професійної діяльності.

Діяльність, несумісна з професією нотаріуса

Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, а також діяльності у професійному самоврядуванні нотаріусів.

Дії, що принижують професійну гідність нотаріуса

Діями нотаріуса, які принижують професійну гідність, є:

– наполегливе і неодноразове пропонування своїх професійних послуг;

– надання юридичної допомоги шляхом шахрайських або інших незаконних дій;

– вчинення або участь у вчиненні незаконних дій;

– використання для особистих цілей грошей, цінних паперів, прийнятих на зберігання або вилучених під час вжиття заходів щодо охорони спадкового майна померлих громадян;

– домовленість з іншими особами про розподіл або передачу коштів, одержаних за вчинення нотаріальних дій;

– самостійне або за допомогою третіх осіб створення умов, в яких особи, щодо яких вчиняється нотаріальна дія, не мають вибору умов, місця вчинення, вартості необхідної їм нотаріальної дії.

Часто працюєте з договорами? Перевірте їх з функціоналом CONTRACTUM у LIGA360. Незначущі слова, помилки в нумерації, реквізитах та структурі підсвітяться автоматично. Замовте прямо зараз і зробіть договірну роботу ефективнішою.

Джерело

Поделиться

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.