Новий законопроект з оптимізації трудових відносин: що очікувати?

Новий законопроект з оптимізації трудових відносин: що очікувати?

Новий законопроект з оптимізації трудових відносин: що очікувати?

Анна Степанова, юристка практики трудового права Baker McKenzie

Новий законопроект з оптимізації трудових відносин: що очікувати?

Станіслав Мужайло, помічник юриста практики трудового права Baker McKenzie

12 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу зі скороченням строків підготовки до другого читання проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» № 7251 від 5 квітня 2022 року (Проект). Він покликаний врегулювати деякі неточності існуючого регулювання, що стали очевидними лише в умовах воєнного стану, а також усунути застарілі законодавчі прогалини та колізії. Серед іншого, Проект передбачає наступні зміни.

Підстави для припинення трудового договору

Проект розширює підстави для припинення трудового договору. Згідно Проекту, новими підставами є: (і) призов або вступ на військову службу фізичної особи, яка використовує найману працю (з певними виключеннями); (ii) смерть фізичної особи, яка використовує найману працю, або працівника (або визнання такої особи безвісно відсутньою чи померлою).

Звільнення з ініціативи роботодавця

У разі прийняття Проекту, звільнити працівника з ініціативи роботодавця можна буде, серед іншого, у разі: (і) відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці; (іі) неможливості забезпечувати працівнику умови праці через знищення потужностей, засобів виробництва або майна роботодавця в результаті бойових дій (якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу).  У разі розірвання трудового договору через неможливість забезпечувати працівникові умови праці, роботодавець має повідомити працівника про звільнення мінімум за 10 календарних днів до запланованої дати звільнення. При цьому, працівник має право на отримання вихідної допомоги у розмірі не менше свого середнього місячного заробітку.

Запровадження нових або зміна діючих умов оплати праці

Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX від 15 березня 2022 року скасовано вимогу про двомісячне попередження про зміну істотних умов праці (заробітної плати, режиму роботи тощо) у період дії воєнного стану. Проект скасовує також вимогу про двомісячне попередження працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення у період дії воєнного стану.

Використання відпусток

Проект змінює правила використання щорічної відпустки та отримання грошової компенсації за невикористані дні такої відпустки при переведенні. Зокрема, Проектом пропонується виключити право працівників використати щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну у разі переведення на інше місце роботи, а також право перерахувати грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки новому роботодавцю при переведенні.

Проектом скасовується вимогу про виплату відпускних за три дні до початку відпустки. У разі прийняття Проекту, у роботодавців з’явиться можливість визначати строк виплат відпускних у колективному або трудовому договорі, при цьому такі виплати необхідно буде робити до початку відпустки.

Також, Проект уточнює деякі правила надання щорічних відпусток у період дії воєнного часу. Зокрема, якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше ніж 24 календарних дні, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки має бути перенесено на період після закінчення дії воєнного стану. Разом з тим, у разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної основної відпустки.

Робочий час

Проектом уточнюється, що нормальну тривалість робочого часу можна збільшувати до 60 годин на тиждень (або 50 годин — у разі скороченого робочого часу) для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).

Призупинення дії трудового договору

Проектом встановлюється, що призупинення дії трудового договору можливе на строк не довший, ніж період дії воєнного стану. Також, Проект уточнює процедуру призупинення дії договору. Серед іншого, роботодавець має погодити наказ про призупинення дії трудового договору з військово-цивільною адміністрацією. При цьому, роботодавці зобов’язані будуть також погодити з військово-цивільною адміністрацією попередньо прийняті накази про призупинення дії трудових договорів.

Відшкодування грошових сум

Проектом вводиться нова норма щодо відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії. Таке відшкодування покладається на державу-агресора. Які саме грошові суми підлягають відшкодовуванню, Проект не визначає. Разом з тим, відповідно про Проекту, порядок відшкодування буде додатково встановлений Кабінетом Міністрів України. Ймовірно, у цьому порядку будуть більш детально прописані норми про відшкодування, а також види грошових сум, що будуть відшкодовуватися працівникам та роботодавцям.

Електронна форма кадрових документів

Проект вводить пряму норму згідно якої на час оголошення воєнного або надзвичайного стану можливо буде здійснювати усі повідомлення та документи з питань трудових відносин, включно з наказами, в електронній формі або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано документ, відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу.

Контроль за додержанням законодавства про працю

Проектом передбачається можливість здійснення Держпраці та її територіальними органами позапланових заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю в частині додержання вимог Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та припинення трудового договору.

Таким чином, враховуючи нагальність усунення певних неточностей та вирішення питань, які виникають у роботодавців та працівників в умовах воєнного стану, вважаємо, що даний Проект, імовірніше, невдовзі буде прийнятий. Відповідно, працівникам та роботодавцям необхідно слідкувати за статусом Проекту, а також подальшими змінами трудового законодавства.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.