Підписано Закон щодо сприяння залученню іноземних інвестицій

Спрощено процедуру іноземного інвестування в Україну шляхом введення правового режиму обліку права власності на цінні папери клієнтів глобальних хранителів або інших фінансових посередників.

Українським депозитарним установам надали можливість відкривати рахунки в цінних паперах номінального утримувача для іноземних депозитарних установ.

Відповідний Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій” (проект № 6141) з техніко-юридичними правками прийнято Верховною Радою сьогодні, 15 травня.

Так, в Закон “Про депозитарну систему України” введено поняття “номінальний утримувач” – іноземна кредитна організація, зареєстрована в державі-членові Євросоюзу або Групи по розробці фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням засобів і фінансуванням тероризму (MONEYVAL), яка відповідає встановленим НКЦБФР вимогам, і відповідно до законодавства держави, в якій зареєстрована фінансова установа, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів і реєстрації переходу права власності на цінний папір, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.

Передбачено, що рахунок в цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі на основі договору про надання послуг з обслуговування рахунку у цінних паперах номінального утримувача. Рахунок не може бути відкритий іноземній фінустанові з високим рівнем ризику легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму.

На рахунку депозитарна установа в порядку, встановленому Комісією, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які враховуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернуто стягнення по зобов’язаннях номінального утримувача.

Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі декілька рахунків в цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.

Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників і цінні папери, що належать їм, операції з ними у випадках, встановлених законом. Депозитарна установа зобов’язана в порядку і строки, встановлені законодавством, повідомляти Комісію про виявлені факти порушення вимог про розкриття інформації.

У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації Комісія має право заборонити або обмежити на строк до уснення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку.

Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача має бути цілим числом і не може бути від’ємним.

Нагадаємо, що законопроект № 6141 був прийнятий за основу на вечірньому засіданні ВР 27 лютого2018 року.

Джерело

Поделиться