ПОЗОВНА ЗАЯВА про оскарження дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень

До: ____________________________________

(повнаназва суду)

   Позивач:_______________________________

(ПІБ або найменування позивача)

Поштова адреса:_______________________
Телефон:_____________; E-mail:__________

(телефон та e-mail в разі наявності)

Відповідач: ___________________________
(розпорядник інформації)
Поштова адреса:_______________________
Телефон:_____________; E-mail:__________
(телефон та e-mail якщо відомо)

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про оскарження дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень

«__» ___________ 20__ року Позивач звернувся до Відповідачів з запитом на надання публічної інформації.

Запитувалася наступна інформація (документи):_____________________________________________.

«__» ___________ 20__ року Позивачем було отримано лист-відповідь Відповідача, яким було надано неповну інформацію (вказати яку надано, а які ні): __________________________________________.

(або вказати, що станом на «__» ___________ 20__ року відповіді на запит не було надано взагалі).

(тут ви можете за наявності вказати додаткові докази, що підтверджують обставини у справі:  копія поштового повідомлення про вручення кореспонденції;  копія поштовий опис вкладеного в конверт,  копія запиту зі штампом відповідача, датою та вхідним номером і т.д.).

(ви також можете вказати клопотання, про витребування доказів у Відповідача, якщо ваших доказів у справі недостатньо, наприклад витребувати журнал реєстрації вхідної кореспонденції, тощо).

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Стаття 14 Закону встановлює обов’язок Відповідача надавати достовірну, точну та повну інформацію. Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Відповідно до пункту першого частини першої статті 183-2 КАСУ скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи.

За цих обставин, керуючись ст. 14, 20, 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації, ст. 6, 17, 18, 104, 183-2 КАСУ

ПРОШУ:

Визнати протиправною бездіяльність Відповідача щодо ненадання (надання неповної) публічної інформації за запитом.

Зобов’язати Відповідача надати Позивачу повну інформацію, що запитувалася згідно інформаційного запиту.

Розглянути справу у скороченому провадженні без виклику до суду сторін.

 

ДОДАТКИ:

Копія інформаційного запиту від __________ р.;

Копія листа-відповіді від _________ року за № __________ (якщо відповідь надавалась);

Квитанція про сплату судового збору;

Копії адміністративного позову із всіма додатками для Відповідача – 1 екз.

 (інші додатки — будь-які документи, що підтверджують обставини справи).

«____» __________ 20___ року            ____________________          ____________________

                                                                      (підпис)                           (прізвище та ініціали)

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *