Правовий статус волонтера в Україні пояснює юрист EVERLEGAL 

Правовий статус волонтера в Україні пояснює юрист EVERLEGAL 

З початком повномасштабного вторгнення в Україну російських військ багато з тих, хто на зміг взяти зброю до рук почали допомагати у тилу та волонтерити. Хоча юридичні питання ніби відходять на другий план, коли треба рятувати життя або передати найцінніші речі на передову, ігнорувати правові норми не варто. Як врегульовано правовий статус волонтера в Україні пояснив Назар Миринець, юрист EVERLEGAL.

Хто такий волонтер?

Визначення поняття «волонтер» наводиться у ст.7 Закону України «Про волонтерську діяльність» (Закон). Він же визначає права та обов’язки волонтера.

Волонтером є фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерською допомогою є роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами.

Основні права волонтера

Перш за все волонтер має право розраховувати на належні умови здійснення волонтерської діяльності. Йдеться про:

 • отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності,
 • забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням.

Також волонтер має право на

 • зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;
 • відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності в порядку, визначеному Законом;
 • інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

Договір про провадження волонтерської діяльності, він же договір про надання волонтерської допомоги може розширювати права волонтера, передбачені законом. Такий договір укладається між волонтером та організацією, яка отримуватиме волонтерську допомогу.

У договорі повинно бути зазначено:

 • опис волонтерської діяльності (завдання),
 • період провадження волонтерської діяльності,
 • права та обов’язки сторін,
 • відповідальність за заподіяння збитків,
 • умови розірвання договору тощо.

Для провадження волонтерської діяльності волонтеру можуть бути відшкодовані витрати на відрядження на території України та за кордон. Такі витрати, зокрема, включають:

 • витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності;
 • витрати на отримання візи;
 • витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;
 • витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин;
 • витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації;
 • витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги.

Договір про волонтерство з державою

У разі укладення договору про надання волонтерської допомоги з органами державної влади або органами місцевого самоврядування, відшкодування витрат волонтеру може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Залежно від сторони-отримувача допомоги, витрати волонтера можуть бути відшкодовані за рахунок

 • міжнародних програм,
 • установи чи організації, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності.

Договір про провадження волонтерської діяльності укладається обов’язково:

 • у разі надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру,
 • надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам,
 • органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану.

Крім того, Законом передбачено порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі:

 • загибелі (смерті) або
 • інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва).

Таке можливо, якщо подія відбулася під час:

 • надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій,
 • здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони,
 • відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях,
 • бойових дій та збройних конфліктів.

У разі загибелі (смерті) волонтера виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. З 1 січня по 30 червня 2022 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2 481 гривню, тобто розмір допомоги — 1 240 500 грн).

Її можуть отримати спільно:

 • сім’я загиблого (померлого),
 • батьки
 • утриманці.

У разі встановлення інвалідності волонтера , залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в такому розмірі:

 • у разі встановлення інвалідності І групи – 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;
 • у разі встановлення інвалідності II групи – 200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;
 • у разі встановлення інвалідності III групи – 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.

Організації та установи, які залучають волонтерів також можуть страхувати життя та здоров’я волонтера на період провадження ним волонтерської діяльності.

Волонтер також може отримати посвідчення, що засвідчуватиме його особу та вид волонтерської діяльності. ВОно може додатково підтвердити правовий статус волонтера в Україні. Таке посвідчення видається отримувачем волонтерської допомоги.

 

Джерело

Поделиться

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *