Примусове вилучення майна під час дії воєнного стану

Питання примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану регулюється, ст. 41 Конституції України, статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст. 353 ЦК України, ст. 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» та ст. 3, 4, 9 ЗУ «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Відповідно до статті 41 Конституції України примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Вилучення майна – це позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Таким чином, вилученню в умовах воєнного стану підлягає лише майно, яке перебуває у державній власності.

Звертаємо увагу на те, що вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

Примусове вилучення в Україні об’єктів права власності рф та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості.

Хто може примусово вилучити майно?

Примусове вилучення майна під час дії воєнного стану має здійснюватися за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове вилучення майна провадиться за рішенням військового командування без узгодження з місцевими органами влади.

Згідно з Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» з ініціативою про безоплатну передачу комунального майна у державну власність до відповідної місцевої ради звертаються:

– для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану – військове командування;

– для відвернення чи ліквідації ситуацій, що стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, – військове командування, орган, на який покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.

Рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності рф та її резидентів приймається Радою національної безпеки і оборони України та вводиться в дію указом Президента України.

Попередьте незаконні дії з об’єктами нерухомості та діяльність “чорних реєстраторів”. Налаштуйте моніторинг в SMS-Маяк та отримуйте сповіщення про будь-які дії щодо майна компанії. Деталі за посиланням.

Акт про примусове вилучення майна.

Про примусове вилучення майна обов’язково складається акт. В Акті зазначаються наступні відомості:

– назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження або вилучення майна;

– відомості про власника майна, а саме – для юридичних осіб – повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів

– відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);

– опис майна, достатній для його ідентифікації (для нерухомого майна – відомості про місцезнаходження (адреса), для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) – відомості про реєстраційний попереднього повного відшкодування вартості майна, номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;

– сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

Акт підписується власником майна і уповноваженими особами військового командування та скріплюється печатками військового командування.

Під час дії воєнного стану примусове вилучення майна може здійснюватись і за відсутності його власника. У такому випадку акт складається без участі власника і за першої можливості вручається під розписку особі, у якої вилучається майно, або її уповноваженому представнику.

Право державної власності на майно виникає з дати підписання акту.

Висновки

Таким чином, вилучення майна – це позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління певним майном без відшкодування його вартості.

А ви впевнені у зв’язках бізнес-партнерів? Перевірити наявність російського і білоруського сліду компаній допоможе CONTR AGENT у LIGA360. Замов сьогодні на вигідних умовах.

Суд наклав арешт на майно забудовника, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на 140 млн грн

Джерело

Поделиться