Рада планує удосконалити порядок ліцензування госпдіяльності

Сьогодні, 13 вересня 2019 року, Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 1060 щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності.

З текстами законопроектів можна ознайомитися у модулі “Законопроекти” ІПС ЛІГА:ЗАКОН, замовивши тестовий доступ.

Законопроектом пропонується введення таких термінів:

1) матеріально-технічна база – сукупність засобів та/або місць провадження виду господарської діяльності, які дають можливість провадити господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню;

2) місце провадження виду господарської діяльності – місце (об’єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується у його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання);

3) ліцензійна справа – єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону

Крім того, проектом Закону пропонується удосконалити існуюче законодавче поле, спрямоване на впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності шляхом:

– зобов’язання Державної казначейської служби надавати органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;

– запровадження нової санкції за порушення у сфері ліцензування – зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;

– запровадження порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

– запровадження порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;

– врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтверджені документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;

– включення нових підстав для анулювання ліцензії (у випадку визнання недієздатним, обмеження в дієздатності, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим ліцензіата; наявності акту про не усунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії порушень, що були підставою для її зупинення);

– виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати грошей ліцензіатом за видачу ліцензії;

уточнення переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– встановлення нової підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду – наявність інформації про здійснення над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у ст. 1 Закону “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у ст. 1 Закону “Про оборону України”;

обов’язковості включення до ліцензійних умов положень щодо доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

уніфікації розміру штрафів за порушення законодавства у сфері ліцензування;

– зміни процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.

Джерело

Поделиться