ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

м. Харків    22 квітня 2010 р.

Ми, що нижче підписалися:

Іванов Іван Іванович, що проживає в м. Харкові, вул. Сільська, буд. 12, кв. 54, індивідуальний ідентифікаційний номер № 1234567890, паспорт МЕ 121212 видано Пролетарським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12. 23. 2000 року,

та

Олександрова Олександра Олександрівна, що проживає в м. Харкові, вул. Старозаводська, буд. 2, кв. 15, індивідуальний ідентифікаційний номер № 0011223344, паспорт МЕ 212121 видано Пролетарським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12. 23. 2003 року,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити наші майнові права та обов’язки, керуючись ст. 92— 102 Сімейного кодексу України, уклали цей шлюбний договір про таке.

1. Майно

1. 1. Майно, яке набуватиметься нами в шлюбі та не пов’язане з підприємницькою діяльністю кожного з нас, належить нам на праві спільної сумісної власності. Частки у спільній власності визначаються рівними. Це право зберігається за нами і в разі, коли один з нас буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства або доглядом за дітьми.

1. 2. Майно, кошти, цінні папери та інші активи, придбані будь-ким із подружжя у шлюбі у зв’язку з їхньою підприємницькою діяльністю, є його особистою приватною власністю і наступному поділу не підлягають.

1. 3. Майно, що придбане кожним з нас до шлюбу, є його приватною власністю незалежно від тієї обставини, чи буде в нього внесено поліпшення з боку іншого з подружжя, чи ні.

У разі, якщо в результаті таких поліпшень буде створено нову річ, питання права власності на неї вирішується згідно з положеннями чинного законодавства.

1. 4. На праві спільної сумісної власності нам належатиме також майно, придбане кожним з нас за договорами дарування в період перебування в зареєстрованому шлюбі.

2. Інші майнові права та обов’язки

2. 1. Я, Іванов І. І., зобов’язуюсь разом із своєю дружиною Олександровою О. О. утримувати її непрацездатну матір -Олександрову В. О., надавши можливість для проживання разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошову суму в розмірі не менш ніж 800 грн.

У зв’язку із цим у разі можливого поділу майна, придбаного під час шлюбу, розмір частки дружини Олександрової О. О. зменшується відповідно на суму, яка буде витрачена на утримання її матері.

2. 2. Придбання речей для сім’ї на суму понад 4000 грн. може здійснюватися за спільною попередньою домовленістю подружжя.

2. 3. На укладення будь-яких угод, пов’язаних із діяльністю будь-кого з подружжя як підприємця, він не зобов’язаний одержувати згоду дружини.

2. 4. У разі втрати одним з подружжя працездатності інший зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу в розмірі не менше 4 мінімальних заробітних плат щомісячно.

2. 5. Я, Іванов І. І., зобов’язуюсь забезпечити проживання своєї сім’ї в окремій квартирі, окремо від батьків впродовж перших п’яти років подружнього життя.

3. Інші умови

3. 1. Витрати щодо укладення цього шлюбного договору ми несемо порівну.

3. 2. Цей шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню до моменту реєстрування шлюбу.

3. 3. Цей шлюбний договір набуває чинності в день реєстрування шлюбу між Івановим Іваном Івановичем і Олександровою Олександрою Олександрівною.

3. 4. Цей шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку.

3. 5. Зміни до цього шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього шлюбного договору, яка підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

3. 6. Цей шлюбний договір також може бути змінений у випадку і в порядку, визначених чинним в Україні сімейним законодавством.

3. 7. Ми маємо право відмовитися від цього шлюбного договору. Наші права та обов’язки, визначені цим шлюбним договором, припиняються в день подання нами нотаріусу спільної заяви про відмову від цього шлюбного договору.

3. 8. На вимогу одного з нас цей шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, які мають важливе значення, зокрема в разі неможливості його виконання.

3. 9. Договір укладено у трьох примірниках, два з яких знаходяться у сторін, третій — у справах нотаріальної контори.

Адреси, реквізити і підписи сторін, посвідчувальний напис нотаріуса

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *