Стратегія системи БПД на 2021 -2024 роки затверджена

Стратегія системи БПД на 2021 -2024 роки затверджена

Стратегія системи БПД є офіційним документом, що відображає вектори і пріоритетні напрями розвитку системи БПД на найближчі три роки з огляду на актуальні правові проблеми та потреби людей. Її положення є визначальними для формування планів діяльності системи БПД як на короткостроковий, так і середньостроковий періоди.

Уперше до розроблення Стратегії системи надання безоплатної правової допомоги на 2021-2024 роки були залучені всі працівники системи БПД. В її основу покладено людиноцентричний підхід до правосуддя, який передбачає розуміння та реагування на правові потреби громадян.

«Система безоплатної правової допомоги працює для громадян, тому дорожньою картою наших трансформацій є потреби суспільства. У центр ми ставимо інтереси конкретної людини в питаннях доступності правосуддя та його реалізації. Для нас важливо донести до кожного українця та українки, які вони мають права, які ознаки того, що ці права порушуються та як реагувати на такі порушення, зокрема, як у вирішенні правових проблем допомагає система БПД», – зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Стратегічні цілі були визначені на основі аналізу середовища системи БПД, прогнозних показників, попередніх результатів та оцінки ризиків, зокрема пов’язаних з поширенням COVID-19.

Пріоритетні проблеми для розв’язання

Серед суспільних проблем, на розв’язання яких спрямовуватиметься діяльність системи БПД у 2021—2024 роках, пріоритетними визначені такі:

  • Проблема 1. Люди, які стикаються з правовими проблемами, не вирішують їх у правовий спосіб.
  • Проблема 2. Люди не довіряють державним інституціям, зокрема системі правосуддя.

Відповідно, для вирішення цих проблем головною метою системи БПД визначено забезпечення рівного доступу до правових інструментів, необхідних для ефективного розв’язання правових проблем людей, зокрема тих, які перебувають у складних життєвих обставинах або належать до вразливих соціальних груп.

«Доступність та якість правових послуг – незмінні пріоритети системи БПД. Нові стандарти роботи з клієнтами, спрощення процедур,  запровадження нових та вдосконалення наявних онлайн-інструментів доступу до безоплатної правової допомоги, оцінювання та покращення її ефективності – це ті традиційні завдання, над якими ми працюємо щодня», – наголосила перша заступниця директора Координаційного центру з надання правової допомоги Оксана Василяка.

Напрями та цілі системи БПД

Стратегічний напрям:

  • Сприяння вирішенню людьми проблем, з якими вони стикаються, у правовий спосіб.

Цілі:

  • підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості людей;
  • мотивація та стимулювання людей до вирішення правових проблем у правовий спосіб, зокрема за допомогою механізмів системи БПД;
  • забезпечення вирішення проблем людей у правовий спосіб за допомогою існуючих та розвитку нових механізмів.

Стратегічний напрям:

  • Забезпечення відчуття безпеки для людей, які знаходяться у контакті з правоохоронними органами:

Ціль:

  • Недопущення порушень прав людини, яка знаходиться у контакті чи конфлікті із законом (в адміністративному та кримінальному процесі).

Зазначені стратегічні напрями та цілі відповідають державним пріоритетам, визначеним у відповідних стратегічних актах, а також враховують нові підходи щодо забезпечення прав громадян та їх доступу до правосуддя.

Зокрема, Стратегією передбачені заходи щодо спрощення умов доступу до БПД для окремих категорій – постраждалих від домашнього насильства, дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб тощо. Важливим є покращення наявних послуг, впровадження нових сервісів, що дають змогу отримувати правову допомогу дистанційно.

Серед стратегічних завдань розвитку системи БПД – впровадження альтернативних способів врегулювання спорів та відновного правосуддя. Крім того, додатково приділятиметься увага інтегруванню альтернативних способів вирішення спорів у процедури надання безоплатної правової допомоги, зокрема забезпечення доступу до медіації як позасудового способу вирішення спорів, застосування відновного правосуддя. Буде посилена робота в напрямах правопросвітництва та комунікації. Розвиватиметься також новий напрям діяльності – вивчення правових потреб людей та громад шляхом проведення соціологічних досліджень.

«Документ, який визначає розвиток системи БПД на найближчі три роки, допоможе команді фахівців ефективно та якісно відповідати на виклики й загрози, удосконалювати механізми захисту прав людини по всій країні. Стратегія має стати відправною точкою для скерування подальшої роботи системи БПД шляхом розробки та затвердження щорічних планів дій», – зазначила начальниця управління стратегічного планування та фінансів Координаційного центру з надання правової допомоги Наталія Костриба.

Очікуванні результати реалізації

Очікується, що реалізація Стратегії дасть змогу підвищити рівень правової свідомості громадян (спроможності до ідентифікації правових проблем та готовності докладати зусиль для їх вирішення), підвищить рівень обізнаності громадян про систему БПД та спростить доступ до БПД для всіх осіб, які знаходяться під юрисдикцією України та потребують такої допомоги. Крім того, має бути забезпечений високий рівень задоволеності клієнтів системи БПД якістю отриманих послуг, а відповідно й збільшитись частка людей, які змогли вирішити свої правові проблеми в правовий спосіб. Також очікується зменшення кількості випадків порушень прав людей, які знаходяться у контакті чи конфлікті із законом.

З урахуванням Стратегії розробляються річні плани роботи Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень.

Аналіз досягнення визначених ключових показників діяльності для оцінювання прогресу в реалізації поставлених завдань, передбачених відповідними планами, надасть змогу виявляти слабкі місця та найбільш проблемні питання. Яким доцільно приділяти більше уваги у наступних короткострокових періодах.

Нагадаємо також, що АПУ та Координаційний центр з надання правової допомоги уклали меморандум про співпрацю.

Джерело

Поделиться

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *