Поняття цивільного права як галузі права

Цивільне право як галузь приватного права — це сукупність правових норм, які регулюють майнові та особисті немайнові відносини на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників [4]. Публічне …