Правове значення поняття «житло» в законодавстві України

Поняття «власність» використовується в юридичному та економічному значенні. А. Дубоносовавважає, що під об’єктами оподаткування майновими податками повинні розглядатися об’єкти матеріального світу (речі) або майнові права, що належать платнику податків та …

Загальне поняття власності і права власності

Існування людини забезпечується головним чином завдяки суспільному виробництву, в процесі якого створюються необхідні для неї матеріальні блага. У найбільш узагальненій формі власність можна визначити як відносини між людьми з приводу …