Топ-10 правових подій тижня для бізнесу

1. Набули чинності нові правила сертифікації фахівців з питань фондового ринку

18 листопада 2013 р. набуло чинності рішення НКЦБФР від 13.08.2013 р. № 1464яким затверджено Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку.

Згідно з нормами документу Комісія видає сертифікати на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім здійсненням профдеятельности на фондовому ринку : торгівля цінними паперами; депозитарна діяльність; управління активами інституційних інвесторів; організація торгівлі на фондовому ринку; клірингова діяльність; діяльність по управлінню іпотечним покриттям.

Рішення також містить перелік осіб, що підлягають сертифікації, і визначає особливості дії соответсующего сертифікату.

2. Нацбанк продовжив ще на півроку терміни розрахунків по експортно-імпортних операціях і продаж половини валютних надходжень

З 20 листопада 2013 р. постановами Нацбанку від 14.11.2013 р. № 453 і від 15.11.2013 р. № 457 відповідно продовжені терміни розрахунків по операціях по експорту і імпорту товарів, а також дія положеньщо передбачають, що надходження в іноземній валюті підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України у розмірі 50 %.

Як і раніше, розрахунки по операціях експорту і імпорту товарів, встановлені в ст. ст. 1 і 2 Закону “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, здійснюються в строк, що не перевищує 90 календарних днів.

Крім того, передбачена вимога відносно обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті з-за кордону на користь юридичних осіб, що не є уповноваженими банками, фізосіб-підприємців, іноземних представництв (окрім офіційних представництв) на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юрособи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій НБУ.

Відмічено, що інші надходження в іноземній валюті залишаються у розпорядженні резидентів і нерезидентів і використовуються ними відповідно до правил валютного регулювання. Згідно з положеннями постанов такі норми діють до 17 травня 2014 року.

Нагадаємо також, що Нацбанк розповів про обмеження готівкових розрахунків між підприємством і фізособою і про декларуванні закордонного майна резидентів.

3. Миндоходов прийняло ряд підзаконних актів на виконання положень Податкового кодексу

Наказом № 574 Миндоходов ствердило Порядок розстрочки (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків. Згідно з документом розстрочка (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) вважається наданою, якщо на підставі заяви платника податків прийнято відповідне рішення органу прибутків і зборів і укладений договір про розстрочку (відстроченню). Визначення сум грошових зобов’язань (податкового боргу), що підлягають розстрочці (відстроченню), здійснюється за даними інформаційної системи, яка ведеться органами прибутків і зборів.

У свою чергу, наказом № 572 Миндоходов ствердило Порядок застосування податкової запоруки органами прибутків і зборів, дія якого поширюється на платників-фізосіб (резидентів і нерезидентів), юрособ (резидентів і нерезидентів) і їх відособлені підрозділи, оподаткування, що мають, одержуючі (передавальні) об’єкти, або що здійснюють діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування відповідно до Податкового кодексу або податкових законів, і на яких покладений обов’язок по сплаті податків, зборів, платежів згідно НК.

Наказом № 568 Миндоходов ствердило Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків. Арешт майна може бути повним або умовним і полягає в забороні на реалізацію права розпорядження або користування майном. Арешт може бути накладений органом прибутків і зборів на будь-яке майно платника податків, окрім майна, на яке не може бути обернене стягнення відповідно до закону, і засобів на рахунку платника податків.

А наказом № 567 Миндоходов ствердило Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах, платежам контрольованими органами прибутків і зборів, відповідно до якого довідка видається міжрегіональними територіальними органами Міністерства (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць), податковими органами в районах, містах (окрім міст Києва і Севастополя), районах в містах, об’єднаними і спеціалізованими державними податковими інспекціями по встановленій в додатку формі по основному місцю обліку платника податків, що звертається.

Крім того, Миндоходов визначило порядок заповнення документів по сплаті податків і зборів і порядок напрями податкових вимог платникам податків, а також розповілояк формується податковий кредит.

Окрім іншого, Миндоходов просить враховувати позицію ВАСУ про числення термінів оскарження рішень контролюючих органів.

4. Затверджений новий порядок відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається держпідтримка

Кабмін постановою № 835 ствердив Порядок відбору проектних (інвестиційних) пропозицій і інвестиційних проектів, для розробки або реалізації яких надається державна підтримка.

Порядок встановлює механізм відбору проектних (інвестиційних) пропозицій і інвестиційних проектів, для розробки або реалізації яких відповідно до ч.1 ст. 12-1 Закону “Про інвестиційну діяльність” надається державна підтримка, перелік документів, що подаються для відбору, критерії відбору і визначення форми надання державної підтримки.

Відбір здійснюється на конкурсних принципах конкурсними комісіями, що утворюються органами державної влади, органами влади АРК і ОМС, що приймають рішення про надання державної підтримки, окрім відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких державна підтримка надається у формі державних гарантій, здійснюваного конкурсною комісією, що утворюється Мінекономрозвитку.

Окрім того, визначені правила обов’язкового екологічного страхування інвестора.

5. Держреєстратори повідомлятимуть НКЦБФР про припинення і банкрутство юрособи

Наказом № 2306/5 Мінюст ствердив Порядок отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юрособами і повідомлення НКЦБФР про внесення запису в Єдиний державний реєстр юрособ і фізосіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) відносно припинення, санації і банкрутства юрособи.

Отримання держреєстратором інформації про емісію цінних паперів юрособами і повідомлення НКЦБФР про внесення запису в Єдиний державний реєстр про припинення, санацію і банкрутство юрособи (далі – запис в Єдиний державний реєстр) здійснюються на центральному рівні в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв’язку з використанням електронного цифрового підпису.

Передача інформації з Державного реєстру випусків цінних паперів в Єдиний державний реєстр здійснюється на підставі електронного запиту держреєстратора, що формується за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру. У запиті держреєстратора як критерій пошуку інформації в Державному реєстрі випусків цінних паперів вказується ідентифікаційний код юрособи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі – код ЄДРПОУ).

Крім того, 19 листопада ВР прийняла в першому читанні урядовий законопроект № 2484 про внесення змін до деяких законів України відносно включення відомостей про діючих юрособ і фізосіб-підприємців в Єдиний державний реєстр.

Законопроект виключає з чинного Закону про держреєстрацію юрособ і ФОП норми, що передбачають завершення терміну включення в ЕГР відомостей про юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, які досі не подали державному реєстраторові зведення про себе. Планується продовжити включення в Реєстр відомостей про таких осіб.

6. Ліцензію на торгівлю алкоголем можна отримати в центрах обслуговування платників податків

Наказом № 603 Миндоходов ствердило Порядок організації роботи головних управлінь Миндоходов по прийому документів і видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Відповідно до Порядку ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються суб’єктам господарської діяльності усіх форм власності, зареєстрованим на території України, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій, по місцю торгівлі суб’єкта господарювання, а в потягах, на морських або річкових судах – по місцю формування потягу (приписки судна).

Встановлено, що ліцензія видається на підставі заяви і документів, перелік яких визначений Законом “Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів”, поданих суб’єктом господарювання (особисто або через представника або спрямованих рекомендованими листами) в головне управління або в Центр обслуговування платників податків по місцю здійснення суб’єктом господарювання торгової діяльності.

Для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями до заяви додається довідка органу прибутків і зборів про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій)що знаходяться в місці торгівлі.

При цьому вартість ліцензії на оптову торгівлю вином залежатиме від річних об’ємів виробництв.

7. При представленні финкомпаниями звітності в електронному вигляді паперова форма не подається

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність з Законом “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” Нацкомфинуслуг розпорядженням від 17.10.2013 р. № 3723 затвердила зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Так, норми ряду нормативно-правових актів доповнені положенням про те, що у разі представлення звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону “Про електронні документи і електронний документообіг” звітність в паперовій формі в Нацкомфинуслуг не подається. Обов’язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Законом “Про електронний цифровий підпис”.

8. Розроблені переліки товарів, експорт і імпорт яких підлягають ліцензуванню в 2014 році

За пропозиціями міністерств і відомств Мінекономрозвитку підготувало переліки товарів, експорт і імпорт яких підлягають ліцензуванню, щоб забезпечити формування раціональної структури експорту і імпорту окремих видів товарів; виконати міжнародні договори і законодавство у сфері ВЭД; захистити інтелектуальну власність і т. д.

Планується, що у 2014 році отримання ліцензії зажадають такі зовнішньоекономічні операції:

– експорт золота і срібла;

– експорт газу;

– експорт цинкосодержащих і мідьвмісних шлаків (на які встановлені квоти);

– експорт окремих товарів з вмістом легованих чорних металів, кольорових металів і їх сплавів;

– експорт і імпорт друкарських фарб із захисними властивостями, папери з водяними знаками;

– експорт і імпорт оптичного полікарбонату і устаткування для виробництва дисків для лазерних систем прочитування;

– експорт і імпорт озоноруйнуючих речовин і товарів, що утримують їх;

– імпорт засобів захисту рослин та ін.

Номенклатура товарів, передбачена проектом постанови, приведена у відповідність з новою редакцією Митного тарифу України, який набуває чинності з 1 січня 2014 року (Закон № 584 – VII).

9. ВР не вдалося заборонити податкові перевірки на підставі анонімок

ВР відправила на повторне перше читання законопроект № 2679 про внесення змін до Податкового кодексу відносно впорядкування проведення перевірок.

Так, законопроект вводить заборону на проведення будь-яких перевірок державними податковими органами на основі анонімних заяв, скарг і інших звернень, а також іншої необгрунтованої інформації. Передбачається, що документальні позапланові перевірки можуть проводитися у разі отримання не будь-хто, а лише обгрунтованою інформації (у діючій редакції ст. 78 Кодексу – просто інформації).

Пропонується встановити, що платники податків – виробники промислової і з/х продукції, впродовж останніх 5 років виробництва основної продукції, що не скорочують об’єми, і робочі місця, що збільшують суми сплачуваних ними податків і зборів, що своєчасно проводять розрахунки з державним і місцевими бюджетами, включаються в план-графік проведення перевірок не частіше чим раз в 5 календарних років.

Крім того, підприємцям обіцяють менше перевірок Госпотребинспекцией.

10. Фізособи-підприємці не можуть брати на роботу іноземців

Державний центр зайнятості в листі від 03.10.2013 р. № ДЦ-09-6306/0/6-13 роз’яснивщо відповідно до п. 1 ст. 42 Закони “Про зайнятість населення” тільки підприємства, установи і організації (юрособи) мають право на застосування праці іноземців і осіб без громадянства на території України.

Держзайнятості повідомляє, що чинне законодавство України не передбачає можливості надання дозволу на застосування праці іноземців і осіб без громадянства фізособі-підприємцеві.

Про те, що цікавого для бізнесу сталося минулого тижня, читайте в нашому попередньому матеріалі.

Ці і багато інших законодавчих актів, а також їх правовий аналіз ви завжди можете знайти в системах ЛІГА :ЗАКОН і на сайті ЮРЛИГА.

Джерело

Поделиться