УГОДА ПРО ПЕРЕДАННЯ ЗАВДАТКУ

УГОДА № ______

ПРО ПЕРЕДАННЯ ЗАВДАТКУ

м. _________         «___» ______ 20 ___р.

____________(далі — Продавець) в особі ____________ , що діє на підставі _________, з однієї сторони, та ____________(далі — Покупець), з другої сторони, уклали цю угоду про таке.

1. Сторони домовились про купівлю-продаж автомобіля ______ (найменування та характеристики, номер двигуна, кузова та інше, що вказано в техпаспорті та документах на авто), який Продавець зобов’язується передати Покупцеві у строк до ______, а Покупець зобов’язується прийняти й оплатити його у строк ______ .

2. Вартість автомобіля становить ______ грн.

3. На підтвердження зобов’язання щодо прийняття та оплати вищезазначеного автомобіля і на забезпечення виконання цього зобов’язання Покупець передає Продавцю завдаток у розмірі ______ грн у рахунок належної з Покупця зазначеної сплати за автомобіль.

4. У разі порушення Покупцем вищезазначеного зобов’язання завдаток залишається у Продавця.

5. У разі порушення Продавцем зобов’язання щодо передання Покупцеві запчастин Продавець зобов’язаний повернути Покупцеві завдаток та додатково сплатити суму в розмірі завдатку.

6. Сторона, винна у порушенні вищезазначених зобов’язань, має відшкодувати другій стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку.

7. Зміна або розірвання домовленості про купівлю-продаж автозапчастин допускається лише за згодою сторін. У разі припинення зазначеної домовленості до початку її виконання або внаслідок неможливості її виконання завдаток підлягає поверненню Продавцем без додаткової сплати суми в розмірі завдатку.

8. Усі спори, що пов’язані із цією угодою, вирішують шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, його вирішують у судовому порядку.

9. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку із виконанням умов цієї угоди і не врегульовані нею, регулюють відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обігу, які застосовують до таких правовідносин на підставі принципів сумлінності, розумності та справедливості.

10. Ця угода складена у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, і діє до цілковитого виконання сторонами своїх зобов’язань з купівлі-продажу автозапчастин.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Зверніть увагу!

В угоді про передання завдатку важливо зазначити реальну вартість авто, про яку домовились сторони.

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *