Верховний Суд опублікував огляд судової практики щодо оподаткування та публічної фінансової політики.

Верховний Суд опублікував огляд судової практики щодо оподаткування та публічної фінансової політики.

Верховний Суд опублікував огляд судової практики щодо оподаткування та публічної фінансової політики.

Це консолідоване видання висновків, зроблених Великою Палатою ВС, об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду у складі ВС та судовою палатою з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів КАС ВС, за весь період функціонування Верховного Суду.

Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо:

  • міжнародного оподаткування;
  • реалізації компетенції контролюючого органу;
  • порядку оподаткування доходу;
  • порядку оскарження актів і рішень податкового органу;
  • реалізації публічної фінансової політики про державний борг, митну справу, грошовий обіг і розрахунки;
  • фінансової відповідальності;
  • процесуальних питань тощо.

Нижче наведено приклади кількох цікавих постанов:

1. Про обов’язок сплатити податкове зобов’язання

У разі несвоєчасного перерахування або перерахування не в повному обсязі суми податкового зобов’язання з вини банку платника такий платник не звільняється від обов’язку сплатити в повному обсязі податкове зобов’язання. Детальніше з текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 1 липня 2020 року у справі № 804/4602/16 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/90228193.

2. Про скасування рішення щодо застосування штрафних санкцій і пені за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Перебування платників єдиного внеску на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, де проводилася антитерористична операція, є підставою для зупинення застосування заходів впливу та стягнень до таких платників.

3. Про оподаткування доходу від продажу нерухомого майна та сплату податку на додану вартість

У разі отримання доходу від продажу нерухомого майна, тобто з іншого джерела, ніж передбачено підпунктом 7.11.2 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (чинного станом на 29 квітня 2011 року), такий дохід підлягає оподаткуванню податком на прибуток на загальних підставах. Установа, яка не є платником податку на додану вартість, зобов’язана зареєструватися платником податку на додану вартість у випадку здійснення операцій з постачання товарів / послуг протягом останніх 12 місяців, сума яких сукупно перевищує 300 000 грн.

4. Про оскарження рішення органу місцевого самоврядування щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів

Законодавство безпосередньо пов’язує набрання чинності актом нормативноправового характеру органу місцевого самоврядування з моментом його офіційного оприлюднення. Оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради такого акту про затвердження, зокрема, ставок місцевих податків і зборів вважається офіційним оприлюдненням та пов’язується з моментом набрання ним чинності з урахуванням публічного інтересу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, покращення інвестиційного клімату в Україні для забезпечення ефективної реалізації поточних завдань і функцій держави. Таким чином, відсутнє втручання держави в майнові права, воно є законним і пропорційним указаній легітимній меті.

5. Про застосування податкової застави

Податковий орган вправі застосовувати податкову заставу з огляду на несплату в установлений строк самостійно визначеної суми грошового зобов’язання та, відповідно, утворення податкової заборгованості.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.