ВС уточнив, хто може оспорювати результати аукціону з продажу майна банкрута

ВС уточнив, хто може оспорювати результати аукціону з продажу майна банкрута

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду уточнив коло осіб, які можуть оскаржувати результати аукціону з продажу майна банкрута. Про це повідомляє пресслужба ВС.

Суть справи

Господарський суд міста Києва ухвалою у справі № 910/24368/14 про банкрутство  ТОВ «Полірем» відмовив у задоволенні заяви уповноваженої особи учасників (засновників) банкрута про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута.

Північний апеляційний господарський суд змінив мотивувальну частину ухвали суду першої інстанції із залишенням без змін її резолютивної частини.

Суди попередніх інстанцій врахували правову позицію Верховного Суду,  викладену в постанові від 02.10.2019 у справі № 5006/5/39б/2012, та зазначили, що права позивача оспорюваним аукціоном не порушені та уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника не належить до кола осіб, які можуть оспорювати результати аукціону з продажу майна боржника.

Висновок КГС ВС (постанова від 20.05.2021 у справі № 910/24368/14)

ВС у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду скасував оскаржувані судові рішення і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції, визнавши за необхідне уточнити свій висновок стосовно вичерпного переліку осіб, які можуть оспорювати аукціон з продажу майна банкрута:

Згідно із загальним правилом уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника є заінтересованою в аукціоні з продажу майна боржника у справі про банкрутство, адже порушення встановленого порядку його підготовки чи проведення може перешкодити продажу майна банкрута за найвищою ціною, що матиме наслідком недостатність отриманих коштів для покриття всіх вимог кредиторів, а отже, унеможливить відновлення підприємницької діяльності боржника або отримання власниками корпоративних прав залишку активів після його ліквідації.

До того ж за частиною п’ятою ст. 41 Закону про банкрутство (частина друга ст. 61 КУзПБ з 21.10.2019) на засновників (учасників, акціонерів) боржника в разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов’язаннями, а розмір таких вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою (абз. 1 частина п’ята ст. 41 Закону про банкрутство, абз. 1 частина друга ст. 61 КУзПБ з 21.10.2019).

Ураховуючи наведене, КГС ВС дійшов висновку, що уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника як зацікавлена особа у продажі майна боржника за найвищою ціною наділена правом вимагати визнання недійсними результатів аукціону, проведеного в межах справи про банкрутство з порушенням вимог закону, а тому суд уточнив  наведений у постанові ВС від 02.10.2019 у справі № 5006/5/39б/2012 перелік осіб, які можуть оспорювати результати аукціону з продажу майна банкрута, включивши до кола таких суб’єктів уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника.

Крім того, КГС ВС зазначив, що набуття уповноваженою особою засновників (учасників, акціонерів) статусу учасника справи про банкрутство має ґрунтуватися на ухвалі суду про залучення такої особи до участі у справі, постановленій в порядку ст. 234 ГПК України.

З набранням такою ухвалою законної сили уповноважена особа, окрім належних їй спеціальних прав – брати участь з правом дорадчого голосу у зборах кредиторів та роботі комітету кредиторів боржника, наділяється процесуальними правомочностями учасника справи за ст. 42 ГПК України.

Уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника має право на оскарження судових рішень, постановлених у справі про банкрутство та у справах, які розглядалися в межах справи про банкрутство, незалежно від того, постановлені відповідні судові рішення до чи після призначення її уповноваженою особою, але в разі  доведення відповідного правового зв’язку між оскаржуваними судовими рішеннями та порушенням інтересів такої особи. Для реалізації відповідного права суд зобов’язаний повідомити уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про судові засідання у справі про банкрутство та у справах, які розглядаються в межах справи про банкрутство. Такий обов’язок існує лише щодо уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) боржника, яка належним чином легітимована, тобто виникає з моменту постановлення ухвали суду про визнання такої уповноваженої особи учасником справи про банкрутство.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *