Встановлено нові обмеження щодо накладення арешту на кошти для забезпечення позову

Встановлено нові обмеження щодо накладення арешту на кошти для забезпечення позову

Верховна Рада прийняла закон щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (законопроєкт № 4367).

Закон, зокрема, визначає нові обмеження щодо накладення арешту на кошти.

У Господарському процесуальному кодексі закріплять, що не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться:

 • в Національному банку України або іноземних банках на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам для забезпечення здійснення грошових розрахунків;
 • на кореспондентських рахунках банку.

Крім того, розширюється перелік інформації, що становить банківську таємницю, до якої додатково запропоновано віднести:

 • інформацію про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
 • інформацію про організацію та здійснення інкасації коштів та/або  перевезення валютних цінностей;
 • рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможного, про відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку.

Положення про банківську таємницю не поширюються:

 1. на інформацію, яка підлягає опублікуванню;
 2. на відомості про боржників, які є пов’язаними із банком особами які прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та відсотками) перед банком на строк понад 180 днів та про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедуру ліквідації якого розпочато відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», – відомості про всіх боржників, які згідно з даними бухгалтерського обліку банку прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та відсотками) перед таким банком незалежно від строку прострочення;
 3. на інформацію із системи депозитарного обліку, що є у володінні НБУ та банків як учасників депозитарної системи України.

Затверджено порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Так, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку:

 • на запит відповідної фізичної особи;
 • на запит відповідної юридичної особи щодо інформації про таку особу, яка міститься в документах, переданих Національному банку України на зберігання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до статті 521 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”;
 • за рішенням суду.

Документ також уточнює деякі повноваження Національного банку України та розширює їх.

У сфері банківського нагляду на консолідованій основі Нацбанк зможе:

 • встановлювати для банківської групи та/або підгруп банківських груп вимоги щодо достатності капіталу, достатності ліквідності, підвищених значень економічних нормативів за результатами оцінки банківської групи, проведеної під час нагляду на консолідованій основі;
 • запроваджувати для банківської групи та/або підгруп банківської групи підгрупи коефіцієнт левериджу та визначати його значення та порядок розрахунку;
 • визначати умови, за яких на учасника банківської групи, підгрупи не поширюються вимоги, установлені НБУ;
 • встановлювати  кількісні обмеження операцій, що генерують кредитний ризик між  учасниками банківської групи та їх пов’язаними особами у  своїх нормативно-правових актах;
 • вимагати від відповідальної особи банківської групи розширення предмета аудиторської перевірки.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *