Як отримати ступінь PhD в разовій раді

Кабмін погодився з пропозицією МОН провести експеримент з присудження ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ). Відповідна постанова Уряду від 6 березня 2019 року № 167 набрала чинності 19 березня.

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/184648_doktori-flosof-mozhut-zakhistitisya-v-razovikh-vchenikh-radakh

Згідно з Порядком проведення експерименту ступінь доктора філософії здобувається на основі ступеня магістра (спеціаліста), а з галузі знань медичного та ветеринарного спрямування — присуджується здобувачам, які мають вищу медичну або ветеринарну освіту, що відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти.

Рішення про утворення вченої ради приймається МОН за клопотанням закладу вищої освіти (наукової установи). Рада утворюється у складі голови та членів ради — двох рецензентів і двох опонентів.

Здобувач ступеня доктора філософії повинен підготувати дисертацію, опублікувати основні наукові результати у наукових публікаціях, набути теоретичні знання, уміння, навички та відповідні компетентності.

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/183388_doktori-flosof-zmozhut-zakhishchatisya-v-razovikh-vchenikh-radakh

Здобувач подає до ради заяву щодо проведення його атестації та документи, передбачені Порядком. У місячний строк після прийняття документів до розгляду опоненти подають голові ради підписані ними відгуки.

За бажанням здобувача рада зобов’язана проводити захист дисертації за наявності негативного відгуку одного з опонентів. Якщо негативні відгуки надійшли від двох опонентів, дисертація знімається з розгляду.

Публічний захист дисертації проводиться на засіданні ради. Захист повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти участь голова та члени ради, а також за бажанням присутні на засіданні.

Дисертація, за результатами захисту якої радою прийнято рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, може бути подана до захисту повторно після доопрацювання не раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення. У разі відмови у присудженні ступеня з підстав виявлення радою в дисертації та/або наукових публікаціях порушення академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) повторний захист не передбачається.

Рішення про присудження ступеня доктора філософії оформлюється радою протягом 15 робочих днів з дня його прийняття.

Далі документи атестаційної справи розглядає МОН та проводить експертизу дисертації. За результатами чого готується узагальнений висновок, який подається на розгляд атестаційної колегії МОН.

Атестаційна колегія МОН за результатами розгляду висновку затверджує рішення ради про присудження ступеня доктора філософії. Після набрання чинності відповідного наказу МОН вчена рада приймає рішення про видачу диплома доктора філософії.

На рішення ради про відмову у присудженні ступеня доктора філософії здобувач може подати протягом двох місяців з дня захисту дисертації апеляцію до закладу вищої освіти (наукової установи), в якому утворена рада, або до МОН.

Здобувачі, яким за час реалізації експерименту присуджено ступінь доктора філософії одержують дипломи доктора філософії державного зразка.

Експеримент діятиме до 31 грудня 2020 року. У разі затвердження порядку присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ) та набрання ним чинності, дія експерименту припиниться.

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *