Як проходить відбір до Державного бюро розслідувань?

Визначено загальну процедуру проведення відкритого конкурсу на заміщення посад в центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних органах, на підставі якої Директор ДБР затверджує порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в органі ДБР.

Так, конкурс проводиться конкурсною комісією у складі 5 осіб, яка включає представників органу ДБР. До складу комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, а також інших державних органів.

Конкурсна комісія працює у формі засідань. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня більша половина її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування, оформлюються протоколом і публікуються на офіційному сайті органу ДБР наступного робочого дня після підписання.

Строк проведення конкурсу визначається конкурсною комісією з урахуванням строків, відведених на кожен етап його проведення.

Оголошення про проведення конкурсу публікується на офіційному веб-сайті органу ДБР не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку проведення конкурсу.

Особи, що бажають взяти участь в конкурсі, особисто або поштою з описом вкладення подають наступні документи:

– заяву про участь в конкурсі;

– автобіографію, що містить ПІБ, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви, контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність або відсутність судимості;

– копії паспорта громадянина України, документів про освіту та трудової книжки (за її наявності);

– інші документи, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в органі, затвердженим директором ДБР.

Також можна подавати інші документи й надавати відомості, які можуть підтвердити досвід роботи та здатність займати відповідну посаду.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до кваліфікаційного іспиту та, після успішного складання іспиту, до співбесіди.

Шляхом підсумовування балів, отриманих за результатами кваліфікаційного іспиту і співбесіди, конкурсна комісія формує загальний рейтинг кандидатів. Переможцем оголошується кандидат, що отримав найбільшу кількість балів у загальному рейтингу.

Якщо кандидати набрали рівну кількість балів, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією після додаткового обговорення і голосування. При цьому голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Типовий порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в Державному бюро розслідувань затверджено постановою Кабміну від 20 грудня 2017 № 1069.

Джерело

Поделиться

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *