Закон про фінансовий лізинг набрав чинності: основні положення

13 червня 2021 року набрав чинності Закон № 1201-IX «Про фінансовий лізинг», який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року.

Документ було офіційно опубліковано в газеті «Голос України» 13 березня 2021 року.

Закон застосовується до відносин, що виникли після дня набрання ним чинності.

Документ визначає загальні засади фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародного права.

Згідно із Законом фінансовий лізинг — вид правових відносин, за якими лізингодавець зобов’язується відповідно до договору фінансового лізингу на строк та за плату, визначені таким договором, передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, та які передбачають наявність хоча б однієї з ознак фінансового лізингу, встановлених цим Законом.

Ознаки фінансового лізингу

Лізинг вважається фінансовим, якщо до лізингоодержувача переходять усі ризики та винагороди (вигоди) щодо користування та володіння об’єктом фінансового лізингу, за умови додержання хоча б однієї з таких ознак (умов):

1) об’єкт фінансового лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 % його первісної вартості, а лізингоодержувач зобов’язаний на підставі договору фінансового лізингу або іншого договору, визначеного договором фінансового лізингу, протягом строку дії договору фінансового лізингу придбати об’єкт фінансового лізингу з подальшим переходом права власності від лізингодавця до лізингоодержувача за ціною та на умовах, передбачених таким договором фінансового лізингу або іншим договором, визначеним договором фінансового лізингу;

2) сума лізингових платежів на момент укладення договору фінансового лізингу дорівнює первісній вартості об’єкта фінансового лізингу або перевищує її;

3) балансова (залишкова) вартість об’єкта фінансового лізингу на момент закінчення строку дії договору фінансового лізингу, передбаченого таким договором, становить не більше 25 % первісної вартості (ціни) такого об’єкта фінансового лізингу станом на початок строку дії договору фінансового лізингу;

4) об’єкт фінансового лізингу, виготовлений на замовлення лізингоодержувача, після закінчення дії договору фінансового лізингу не може бути використаний іншими особами, крім лізингоодержувача, зважаючи на його технологічні та якісні характеристики.

Строк, на який лізингоодержувачу передається об’єкт фінансового лізингу у володіння та користування, не може становити менше одного року.

Об’єкт фінансового лізингу

Об’єктом фінансового лізингу може бути майно, визначене індивідуальними ознаками, що відповідає критеріям основних засобів відповідно до законодавства, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо передачі якого в лізинг законом не встановлено обмежень.

Не можуть бути об’єктами фінансового лізингу:

— земельні ділянки та інші природні об’єкти;

— об’єкти, визначені частиною другою статті 3 Закону «Про оренду державного та комунального майна».

Обтяження рухомого майна лізингом реєструється в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна у випадках та порядку, встановлених законодавством.

Обтяження нерухомого майна лізингом підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

Договір фінансового лізингу

Договір фінансового лізингу повинен відповідати вимогам статті 6 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 18 Закону «Про захист прав споживачів» та Закону «Про фінансовий лізинг».

Договір фінансового лізингу укладається в письмовій формі; не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених законом або домовленістю сторін.

Договір фінансового лізингу транспортного засобу за участю фізособи підлягає нотаріальному посвідченню на вимогу однієї із сторін такого договору.

50 інструментів для юридичного супроводу компанії — в системі LIGA360: Юрист. Отримайте тексти та роз’яснення щодо українського та міжнародного законодавства, кейси з юридичної практики, автоматичні сповіщення про зміни НПА. Дізнайтеся про всі переваги LIGA360: Юрист за посиланням.

Забезпечити захист нерухомого майна та земельних ділянок від несанкціонованої зміни власника у період кризи можливо! Довірте це сервісу SMS-Маяк, який проінформує користувачів про зміни статусу об’єктів нерухомого майна. Поставити на моніторинг зараз

Джерело

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *