Зареєстровано законопроєкт про захист персональних даних: визначено вимоги до обробки інформації в інтернеті

Зареєстровано законопроєкт про захист персональних даних: визначено вимоги до обробки інформації в інтернеті

Зареєстровано законопроєкт про захист персональних даних: визначено вимоги до обробки інформації в інтернеті

У парламенті зареєстровано законопроєкт № 5628 про захист персональних даних, який має комплексно визначити вимоги до обробки персональних даних, обов’язки контролера та оператора персональних даних, а також відповідальність за порушення права на захист персональних даних.

Законною визнаватиметься обробка персональних даних у разі:

 • надання згоди суб’єктом персональних даних на обробку його персональних даних для однієї або кількох точно визначених цілей;
 • укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних, або для здійснення заходів, необхідних для укладення правочину, на вимогу суб’єкта персональних даних;
 • необхідності виконання юридичного обов’язку контролера персональних даних;
 • захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних або іншої фізичної особи;
 • необхідності виконання завдань у суспільних інтересах або повноважень, покладених на контролера законом;
 • необхідності для цілей легітимного інтересу  контролера або третьої особи, крім випадків, коли такі інтереси не переважають інтереси або основоположні права та свободи суб’єкта персональних даних, які вимагають захисту персональних даних, особливо якщо суб’єктом персональних даних є дитина.

Заборонятиметься обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в професійних спілках, а також генетичних та біометричних даних, даних, що стосуються здоров’я, статевого життя або сексуальної орієнтації, психометричних даних (крім визначених випадків).

Особливості охорони приватного спілкування в інтернеті

Законопроєкт визначає, що таємниця приватного спілкування охоплює, зокрема:

 1. зміст спілкування;
 2. дані трафіку;
 3. дані про місце перебування споживача електронних комунікаційних послуг, до яких належать будь-які дані, що обробляються під час надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо розташування термінального обладнання;
 4. факти та обставини, за яких мало місце припинення або невстановлення з’єднання.

Здійснення запису приватного спілкування та пов’язаних із ним даних дозволяється під час здійснення підприємницької діяльності в цілях надання доказів здійснення оплати або спілкування за умови, що учасники спілкування завчасно повідомлені про запис, його цілі та період зберігання даних. Записані та збережені дані повинні бути вилучені негайно після досягнення мети збереження або після закінчення строку оскарження відповідної дії.

Крім того, закріплюється, що постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг із метою захисту життєво важливих інтересів фізичної особи зобов’язаний надати уповноваженим органам або особам дані, необхідні для встановлення останнього місця розташування мобільного кінцевого (термінального) обладнання, якщо:

 • надання цих даних є необхідним для запобігання смерті, дорожньо-транспортній пригоді або спричиненню серйозної шкоди особі, яка має або є підстави вважати, що має при собі мобільне кінцеве (термінальне) обладнання;
 • надання цих даних є необхідним для встановлення місця перебування особи, яку визнано судом недієздатною, оголошено в розшук, яка хворіє на хворобу, що може призвести до вчинення дій, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточення, та яка має або є підстави вважати, що має при собі мобільне кінцеве (термінальне) обладнання;
 • надання цих даних є необхідним для встановлення місця перебування малолітньої або неповнолітньої особи, яку за заявою батьків або  опікунів чи піклувальників оголошено в розшук та яка має або є підстави вважати, що має при собі мобільне кінцеве (термінальне) обладнання;

Джерело

Поделиться

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.