Змінились вимоги до управління майном для фінансування будівництва та здійснення операцій з нерухомістю

Змінились вимоги до управління майном для фінансування будівництва та здійснення операцій з нерухомістю

Змінились вимоги до управління майном для фінансування будівництва та здійснення операцій з нерухомістю

НКЦПФР затвердила нове Положення про провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Нове положення затверджено рішенням від 13.05.2021 № 274, яке набирає чинності 1 липня 2021 року. Положення 2017 року визнано таким, що втратило чинність.

Будинок, квартира чи два в одному? Особливості національного будівництва – ІІ

Управитель здійснює від свого імені та в інтересах установників управління майном управління залученими коштами згідно з:

  • главою 70 Цивільного кодексу України;
  • Законом “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;
  • правилами фонду;
  • договорами з установниками управління.

Управитель здійснює управління майном особисто. Він не може доручити управління майном іншим особам, крім випадків, прямо передбачених законом.

Управитель фонду, здійснюючи управління майном ФФБ та/або ФОН, зобов’язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна.

Договори управителя з установниками, забудовниками, затверджені управителем правила фонду:

  • не повинні містити умов, які суперечать одна одній;
  • не повинні включати положення з неоднозначним трактуванням і різним тлумаченням;
  • мають відповідати вимогам законодавства;
  • не мають порушувати та обмежувати права споживачів;
  • мають використовувати поняття, які відповідають поняттям, визначеним законодавством. Якщо застосовано поняття, не визначене законодавством, слід його визначити. Одне і те саме слово не може вживатися для вираження різних понять, різні слова не можуть вживатися для вираження одного і того самого поняття.

Джерело

Поделиться

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.