Зразок рішення про створення ТОВ та статуту ТОВ

Пропоную Вашій увазі, зразок рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю та статуту товариства з обмеженою відповідальністю, розроблений для використання товариство з обмеженою відповідальністю.

Зразок рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю та статуту товариства з обмеженою відповідальністю, розроблено з врахуванням Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» № 367 від 27 березня 2019 року, та максимально наближено до використання в господарській діяльності.

РІШЕННЯ № ________

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________»

м. Київ                                                                              ___ ________ 20 ___ року                                                                                

Присутні учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________»:

1. Громадянин України ________, паспорт громадянина України  серії ________ № ________, виданий ________ ___ ________ 1 _______ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________, зареєстрований за адресою: ________.

Загальні збори учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________» визнаються правомочними.

Порядок денний: 

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «________».

2. Про затвердження місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «________».

3. Про формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «________».

4. Про затвердження видів діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «________».  

5. Про затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «________».

6. Про призначення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «________» ________.

Слухав:  

1. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «________».

2. Про затвердження місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «________».

3. Про формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «________».

4. Про затвердження видів діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «________».  

5. Про затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «________».

6. Про призначення на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «________» ________.

Вирішив:

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю  «________».

2. Затвердити місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «________», за адресою: ________.

3. Для забезпечення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «________», за рахунок грошових вкладів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «________», сформувати статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «________».  

Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «________», за рахунок грошових вкладів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «________», становить ________  (________) гривень.  

Частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «________» в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «________» складають:

з/п

Учасник

Товариства з обмеженою відповідальністю «________»

Розмір частки

учасника

Товариства з обмеженою відповідальністю «________»

в статутному капіталі

Товариства з обмеженою відповідальністю «________»

 

 

 

 

Розмір частки

учасника

Товариства з обмеженою відповідальністю «________»

в статутному капіталі

Товариства з обмеженою відповідальністю «________»,

в грошовому еквіваленті, гривень

1

Громадянин України ________, паспорт громадянина України           серії ________ № ________, виданий ________ ___ ________ 1 _______ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________, зареєстрований за адресою: ________

100 (сто) %

 

 

 

 

 

________  (________)

4. Затвердити такі види діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «________»: Код КВЕД ___.___ ________.

5. Затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «________».

6. Призначити на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «________» ________ з дати державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «________».

По всiм питанням порядку денного, рiшення прийнято одноголосно.

Підпис учасників загальних зборів

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________»:

Громадянин України

________ ____________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________»

№ ________ від ___ ________ 20 ___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«________»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ — 20 ___ рік

 

1. Загальні положення

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________» (далі — Товариство) утворено відповідно до чинного законодавства України та діє на підставі цього Статуту.

1.2. Повне найменування Товариства:

      1.2.1. Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________».

      1.2.2. Англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «________».  

      1.2.3. Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «________».

1.3. Скорочене найменування Товариства:

1.3.1. Українською мовою: ТОВ «________».

1.3.2. Англійською мовою: LLC «________».

1.3.3. Російською мовою: ООО «________».

1.4. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства.

1.5. Предмет діяльності Товариства, склад учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначаються відповідним рішенням учасників Товариства.

1.6. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

2. Статутний капітал та вклади учасників Товариства

2.1. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

2.2. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства повинен надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження повинне містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, становить період у межах 30 днів, установлений виконавчим органом Товариства.

2.3. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

2.4. Кожний учасник Товариства має переважне право внести додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства.

2.5. Треті особи та учасники Товариства можуть внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права лише у разі, коли це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

2.6. З метою реалізації свого переважного права учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

2.7. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після закінчення строку, визначеного у 
Источник

Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *